Sla navigatie over

“Verkeersveiligheid? Rondom scholen mag het lokaal bestuur veel sterker ingrijpen”

Laten we dieper ingaan op de fietsinfrastructuur. Je hebt de voorbije jaren de enorme opmars van de elektrische fiets. Dat is positief, want meer mensen gaan fietsen. Maar ook hier zijn bepaalde risico’s aan verbonden (verschillende snelheden, ook onderbroken, met voorrang voor auto’s, etc.). Hoe gaan we daar best mee om?

Bruno De Borger: “Als die trend zich doorzet, dan ben ik ervan overtuigd dat er geweldige restricties gaan komen op het fietsverkeer. Op die ‘fietsostrades’, en op de bijhorende op- en afritten, krijg je drie snelheden: gewone fiets, koersfietsen, en dan elektrische fietsen. Fietsers moeten regelmatig in de remmen voor elkaar. Op sommige punten hebben auto’s voorrang. De lichten zijn niet afgesteld in het voordeel van fietsers. Bovendien zijn die ‘fietsostrades’ ook soms zwaar onderbroken, zoals in Kapellen, Ekeren Mariaburg of de Luchtbal. Het doel van fietsen lijkt dan wel ver weg. Je moet dat fietsen verder stimuleren. Je moet de fietscapaciteit verder uitbreiden, en zorgen dat die veilig blijft. Vervolgens moet je een aantal jaren temporiseren.”

Nu is de fietsinfrastructuur vooral langs de spoorweg geconcentreerd. Andere grote banen zoals de Putsesteenweg (N111) zijn levensgevaarlijk met de fiets?

Bruno De Borger: “Dat is zelfs potsierlijk. Neem nu de heraanleg van het kruispunt van de Max Temmerlaan en Putsesteenweg. Daar heb je een stukje fietspad, en vijf meter verder stopt dat. Vervolgens heb je zo’n smalle strook. Dat is pijnlijk. Parallel heb je wel zandwegje, en dat wordt veel gebruikt. Tot aan de parking van de heide is er geen probleem, maar verder door is het levensgevaarlijk tot aan het centrum.”

De verkeersveiligheid rondom scholen is ook een belangrijk aandachtspunt volgens de inwoners. Begin september heeft het gemeentebestuur het initiatief genomen van de ‘schoolstraat’ vlakbij de basisschool Sint Jozef in Heide (stuk plein afgesloten en verboden voor auto’s bij begin en einde schooltijd). Is dat voldoende?

Bruno De Borger: “Neen. Rondom scholen mag het lokaal bestuur veel sterker ingrijpen. Ik zie geen enkele reden waarom iemand met zijn of haar auto tot binnen 100 m van een school moet komen. Mensen draaien de logica vaak om. Ik hoor veel ouders zeggen: ‘ik wil met de auto tot vlakbij geraken, want anders is het te gevaarlijk’. Maar waarom is dat gevaarlijk? Omdat iedereen tot vlakbij de school rijdt. Je moet dat autovrij maken. De eerste keer gaan mensen klagen, maar de tweede keer aanvaardt iedereen dat. Nu is het aan die scholen teveel chaos. De ene parkeert zich daar dwars. De andere met zijn dubbele pinklichten aan. Ik vind dat het lokaal bestuur daar scherper in zou mogen zijn.”

“Neem nu de situatie zoals in de Max Temmermanlaan met al die bloembakken. Sommige chauffeurs vinden het juist plezant om te kunnen slalommen.” (Bruno De Borger)

Er is ook ongenoegen en protest van de buurt in de Max Temmermanlaan in Heide wegens de hoge snelheid van sommige autobestuurders. Zeker omdat in deze straat ook scholen gevestigd zijn. Moeten wij in zulke woonstraten met scholen in de buurt de snelheid niet gewoon beperken tot 30 km/u?

Bruno De Borger: “Dat kan perfect. Uit wetenschappelijke literatuur daarover blijkt dat maar twee dingen helpen. Eén, snelheidsbeperkingen die streng worden gecontroleerd. Twee, heel drastische snelheidsremmers. Maar neem nu de situatie zoals in de Max Temmermanlaan met al die bloembakken. Sommige chauffeurs vinden het juist plezant om te kunnen slalommen. Dat helpt niet. ‘Speed bumps’ die je carrosserie om zeep helpen, als je er drie keer te snel overrijdt. Dat helpt wel. Mensen beseffen dan dat ze moeten vertragen, want anders hebben ze schade. Het is misschien niet sympathiek, maar dat werkt wel. Ik heb wel begrip voor die klachten in de Max Temmermanlaan. Dat is recht op recht. Daar vlammen sommigen door, met alle gevolgen van dien.”

Hoe toekomstbestendig is de gemeente Kalmthout op het vlak van mobiliteit en verkeer? Denk bijvoorbeeld aan trends zoals de opkomst van de elektrische wagens. Het aantal laadpalen in de gemeente is uiterst minimaal. Zijn we hier niet te naïef in en kijken we te weinig vooruit naar wat op ons afkomt?

Bruno De Borger: “Het ziet er naar uit dat er heel sterk ingezet gaat worden op elektrisch rijden. Gezien dat gegeven, moet je inderdaad proactief zijn. Het is een kip-of-eidiscussie. Als je geen laadpalen zet, gaan mensen dat niet kopen. Ik denk dat het daar wel duidelijk is wat de kip moet zijn. Als die trend op gang komt, moet je investeren in voldoende laadpalen. Zo moeilijk is dat nu ook weer niet.”

Als jullie, inwoners, zelf nog suggesties, ideeën of opmerkingen hebben over de mobiliteit en het verkeer in de gemeente Kalmthout, laat het ons dan zeker weten via [email protected].

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder