Sla navigatie over

Absurditeit in Kalmthout: burgerdebatten nadat grote plannen al vastliggen

Het is goed dat CD&V Kalmthout in debat gaat met de Kalmthoutenaar, maar Open VLD Kalmthout pleit voor meer burgerparticipatie vanuit het bestuur zelf. We vinden het belangrijk dat burgers van bij het begin van de opmaak van grote plannen, zoals bv. het Ruimtelijk Structuurplan, Mobiliteitsplan, ... impact hebben op de besluitvorming. De voorbije zes jaar is dat niet gebeurd. Er wordt wel informatie gegeven wanneer alles al beslist is, maar dat is niet de soort inspraak waar wij voor staan.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk structuurplan, het Mobiliteitsplan, het Detailhandelplan, allemaal plannen waar het bestuur de voorbije jaren aan gewerkt heeft zonder een degelijk burgerparticipatietraject van bij het begin. Dat er nu na de feiten en in een verkiezingsjaar over deze thema’s gedebatteerd kan worden, komt voor Open VLD Kalmthout ongeloofwaardig over.

Buiten meer en vroegere burgerinspraak bij grote plannen en projecten (bv. via een elektronisch burgerplatform), pleit Open VLD Kalmthout ervoor dat een schepen verantwoordelijk gesteld wordt voor participatie en burgerbudgetten of budget games op wijkniveau.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder