Sla navigatie over

Babyboom zorgt voor opvangproblemen

Wij stelden volgende vragen aan bevoegd schepen, Sandra Hoppenbrouwers (CD&V):

Heeft de gemeente zicht op de natuurlijke bevolkingsaangroei het komende jaar? Weet de gemeente welke crèches geen nieuwe kinderen meer aannemen? Heeft de gemeente zicht op de lengte van de wachtlijsten? Het bestuur zet in op het aanwerven van extra onthaalouders: hoeveel zijn er in 2020 bijgekomen en hoeveel zijn er eigenlijk nodig om aan de noden te voldoen? Er zouden kinderdagverblijven zijn die uitbreidingsmogelijkheden zoeken, ziet de gemeente een rol voor zich om die te begeleiden in hun zoektocht naar infrastructuur? Eventueel slechts in noodgevallen?

Het bestuur moest al deze informatie nog beginnen opvragen maar kon tijdens de gemeenteraad al volgende antwoorden geven:

Het bestuur heeft geen zicht op de natuurlijke bevolkingsaangroei, er zijn wel meer vragen aan de dienst kinderopvang en meer aanvragen bij de zelfstandige kinderdagverblijven De onthaalouders hebben momenteel wachtlijsten tot voorjaar 2022, bij de kinderdagverblijven kan dit oplopen tot voorjaar 2023 (!?). Er is nergens een inschrijvingsstop, aldus schepen Hoppenbrouwers In 2020 zijn er vier nieuwe onthaalouders begonnen, er zijn er ook wel twee gestopt. Er zijn er momenteel twintig actief, maar er is zeker nog ruimte voor meer aangezien zij grotendeels deeltijds werken. Het bestuur denkt eraan om de mierenklassen van domein Diesterweg ter beschikking te stellen van samenwerkende onthaalouders of een nieuw zelfstandig kinderdagverblijf.

Het is merkwaardig dat de gemeente blijkbaar niet op de hoogte is van de toestand van de kinderopvang in Kalmthout. Wij zijn de laatsten die verwachten dat de gemeente hier bepaalde eigen initiatieven in neemt, maar Kalmthout heeft al lang een kinderopvangtekort. Dan mag je toch verwachten dat de stand van zaken gemonitord wordt, zodat er op zijn minst bericht kan worden over opportuniteiten voor personen die nadenken om een kinderopvanginitiatief op te starten.

Het gemeentebestuur gaat nu op 1 maart een speciale commissie installeren waarin het voorstellen gaat lanceren om dit tekort aan te pakken.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder