Sla navigatie over

Bestuur betrekt inwoners niet bij de opmaak van zijn klimaatplan

Er is dus geopteerd om de brede bevolking niet te betrekken bij de opmaak van het plan. Het excuus is dat ze het geheel niet willen vertragen. Alles zou dan met een jaar opschuiven. Wanneer het plan af is, zouden de inwoners wel worden betrokken bij de uitvoering van de acties.

Dat is een gemiste kans. Het is niet zo dat er nog geen maatregelen genomen kunnen worden, zonder dit plan. Een plan uitwerken dat niet gedragen wordt door de bevolking is immers nog slechter dan een jaar vertraging. Dat kan er voor zorgen dat de geplande acties niet uitgevoerd worden.

Kalmthout wil in zijn klimaatactieplan sterk de nadruk leggen op woningen en investeringen door de inwoners zelf, aangezien ze in onze gemeente het grootste aandeel hebben in de CO2-uitstoot. Het is dan ook cruciaal dat de inwoners betrokken worden bij dit plan. Er zal immers veel van hen verwacht worden.

In de marge: Landbouw neemt ongeveer een derde van de uitstoot voor haar rekening en komt in het plan slechts in de marge aan bod. Nochtans heeft de sector nuttige expertise naar reductie en buffering. Het is dan ook cruciaal om daar meer op in te zetten.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder