Sla navigatie over

Bestuur fietst mee in verhaal om leerkrachten, ouders en kinderen meer te betrekken bij het verkeersveilig maken van schoolomgevingen

Eerst het goede nieuws, schepen van mobiliteit, Jef Vandenbergh, was enthousiast over de suggestie om het bestuur te laten bijstaan bij de uitvoering van het beleidsprogramma op het vlak van verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. Inneke Bosmans had voorgesteld om in zee te gaan met een externe partner die het bestuur helpt om de schoolgaande jeugd, ouders en leerkrachten te betrekken bij dit project. Momenteel zijn het immers vooral de luidste roepers die gehoord worden op Kerkeneind 13. Jef Vandenbergh dacht actief mee na en opperde de idee om dit aan te pakken samen met de gemeenten van politiezone Grens. Het schoolverkeer stopt immers niet aan de gemeentegrenzen. Open Vld Kalmthout kan dit initiatief enkel toejuichen en kijkt uit naar de verdere uitwerking van dit voorstel.

Over de fiets- en voetgangerstunnels aan de station was de mobiliteitsschepen minder ambitieus. Hij wil het voorstel eerst grondig onderzoeken. Dat is uiteraard noodzakelijk, maar door hier geen investeringsbudget voor vrij te maken in de meerjarenplanning, is de kans vrij groot dat de uitvoering pas voor de volgende legislatuur is. Met de werken aan de stationsomgevingen van Heide en Kalmthout in het vooruitzicht, lijkt dit op zijn minst een gemiste kans. Open Vld Kalmthout zal dan ook druk blijven zetten om dit dossier in een stroomversnelling te krijgen.

Het aangepaste voorstel van het bouwcomité om het voortraject bij bouwvergunningen beter te structureren en transparanter te maken, zinde het bestuur dan weer helemaal niet. Alle hoop wordt gericht op een nieuw RUP Woonbos II, dat er ten vroegste eind 2020 zal zijn. Maar het is onmogelijk om elke situatie te voorzien in een RUP. Een RUP is uiteraard een goede leidraad en echt nodig in dat gebied van Kalmthout, maar dat zal de problematiek nooit helemaal oplossen. Bovendien lijkt het bestuur het doel van zo’n bouwcomité niet in te zien: het voortraject, dat momenteel soms jaren aansleept, structureler en transparanter maken en vermijden dat er veel ongerustheid ontstaat onder de inwoners na bouwaanvragen. Gemeenteraadslid Inneke Bosmans stak dan ook de hand uit om eens samen te kijken naar de problematiek en te werken aan een oplossing. Burgemeester Lukas Jacobs ging echter niet in op deze uitgestoken hand. Open Vld Kalmthout zal desondanks op deze nagel blijven kloppen, want het staat in de sterren geschreven dat er nog zulke dossiers op ons afkomen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder