Sla navigatie over

Bestuur gaat aan de slag met oppositievoorstel voor meer informatie- en cyberveiligheid

Het bestuur volgde de redenering van de oppositie en gaat met het voorstel aan de slag. Het maakte wel het voorbehoud dat ze enkele jaren geleden al eens een audit deden en dat deze audit hier niet teveel mee mag overlappen. Anders zou het dubbel werk zijn. Dat is uiteraard begrijpelijk.

Projectie corona-impact

Gemeenteraadslid Inneke Bosmans van Open Vld Kalmthout vroeg het bestuur ook om, na de vakantiemaanden, een commissie samen te roepen om de financiële impact van de coronacrisis op de gemeentelijke financiën en de gemeentelijke projecten te bespreken. Het bestuur ging hier ook mee akkoord.

Extra ondersteuning verenigingsleven

Open Vld Kalmthout stelde tevens voor om de ondersteuning van het lokale verenigingsleven uit te breiden, aangezien de Vlaamse regering 195.109 euro vrijmaakte om jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in de gemeente Kalmthout te steunen in deze moeilijke coronatijden. Het gemeentebestuur gaat hier de komende maanden werk van maken in samenspraak met de verenigingen. Momenteel ligt er een voorstel op tafel om de subsidies te verdubbelen en verenigingen met een cafetariawerking extra tegemoet te komen.

Horeca- en evenementensector

Tot slot werd het Open Vld-voorstel om een Kalmthouts feest te organiseren in samenwerking met de Kalmthoutse horeca- en evenementensector niet gesteund. Open Vld Kalmthout dacht hierbij aan cultuur in openlucht, straattheater, drive-in filmvoorstellingen … Het zou immers bijdragen aan het gemeenschapsgevoel als we de Kalmthoutenaren deze zomer, op een verantwoorde manier uiteraard, kunnen samenbrengen, nu alle gemeentelijke activiteiten afgelast zijn. Dat zal op een andere manier dan vroeger zijn, kleinschaliger, op meerdere locaties, maar dat biedt dan weer veel meer mogelijkheden om verschillende partners te betrekken in dit project. Bovendien zou dit als voorbeeld kunnen dienen voor verenigingen dat er in deze tijden toch nog verantwoorde evenementen kunnen plaatsvinden.

Het gemeentebestuur vond het ongepast om deze zomer evenementen te organiseren. Het zet wel in op ondersteuning van evenementen georganiseerd door derden. Open Vld Kalmthout vindt het uiteraard jammer dat het bestuur niet wat meer ambitie toont in dit opzicht, maar steunt de ondersteunende acties die er ondernomen (zullen) worden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder