Sla navigatie over

Bestuur geeft toe dat het teveel belastingen heft

Wanneer de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 5 procent zouden dalen, zou de autofinancieringsmarge* in 2024 nog altijd positief zijn. Dit toont aan dat het bestuur met een significante verlaging van zowel de aanvullende belasting op de personenbelasting, als de opcentiemen op de onroerende voorheffing, nog altijd zijn beleidsplannen zou kunnen uitwerken zonder financiële zorgen. Het is dan ook een raadsel waarom het bestuur dit niet elke zes jaar bekijkt en maar zoveel belastingen heft als het nodig heeft om zijn beleid te kunnen voeren.

Tijdens de afgelopen gemeenteraad werden ook de jaarrekeningen van de gemeente en het OCMW besproken. De jaarrekening van de gemeente toont dat de financiële situatie van die mate is, dat er wel degelijk ruimte is voor een belastingverlaging. Het valt ook op dat er veel minder geïnvesteerd wordt dan begroot. De jaarrekening van het OCMW is robuuster. Zo is de dotatie vanwege de gemeente vrij laag t.o.v. vergelijkbare gemeentes. Nog een opvallend verschil is dat er in Kalmthout meer leefloners zijn dan in vergelijkbare gemeentes.

  • De autofinancieringsmarge geeft weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is zijn leninglasten te dragen met het overschot uit de gewone werking. Het is verplicht dat die autofinancieringsmarge in het laatste jaar van de legislatuur (2024) positief is.

Hieronder vindt u de jaarrekening 2019 van de gemeente.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder