Sla navigatie over

Bestuur houdt persberichten geheim voor gemeenteraadsleden

We schetsen even de aanleiding van deze vraag. Op de gemeenteraad van oktober 2020 deden we verschillende voorstellen om starters beter te ondersteunen. Het bestuur was akkoord om iets te doen voor deze doelgroep, maar wilde eerst het een en ander onderzoeken. Burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor economie, indertijd: "Het engagement is er om dit verder uit te werken en daarop terug te komen. Het lijkt me ook belangrijk om hier de ondernemersraad bij te betrekken." In februari kwam het bestuur dan plots naar buiten met een starterspakket voor beginnende ondernemers. De gemeenteraadsleden moesten dat via de pers vernemen.

Het bestuur schendt hier niet alleen beloftes gedaan tijdens de gemeenteraad, er werd voorafgaand deze maatregel geen onderzoek gedaan, er werd niet teruggekoppeld  naar de gemeenteraad en er werd ook niet samengezeten met de GOR, maar deze totale ondoorzichtigheid maakt het de raadsleden ook onmogelijk om het bestuur te controleren. Daar komt nog bij dat het bestuur blijkbaar overging tot deze maatregel gewoon omdat het bedrijf achter het starterspakket dit voorstelde aan de burgemeester. 

Laat ons wel duidelijk zijn, wij staan achter elke maatregel die starters ondersteunt, maar wij staan ook achter eerlijk, transparant en goed bestuur. Op de hoogte zijn van de maatregelen die het bestuur neemt en communiceert naar de pers, zodat wij dan ook het volledige verhaal aan de pers kunnen meegeven, lijkt een normale gang van zaken in een transparante democratie. Niet zo in Kalmthout blijkbaar.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder