Sla navigatie over

Bestuur stapt mee in voorstel Open Vld Kalmthout om starters meer in de kijker te zetten

“Het gemeentebestuur nam en neemt goede maatregelen om ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijden,” stelt gemeenteraadslid Inneke Bosmans. “Het in stand houden van bestaande ondernemingen en de bijhorende werkgelegenheid is één zaak. Door de coronacrisis is het niet evident om met een nieuwe zaak of onderneming te beginnen. Wie ondanks deze moeilijke economische context toch de stap zet, verdient onze volle steun. Niet alleen in woorden, maar ook concreet: coaching, netwerking en ondersteuning. We helpen hen een netwerk uit te bouwen en klanten binnen te halen.”

Centrale rol voor de gemeentelijke ondernemersraad

Op die manier wil Open Vld Kalmthout de lokale economie een duw in de rug geven. “We stelden voor dat starters die een goed businessplan voorleggen, van de gemeente het inschrijvingsgeld van 89,5 euro bij de Kruispuntbank Ondernemingen terugbetaald krijgen en ondersteuning kunnen vragen voor innovatie, marketing en financiën”, gaat gemeenteraadslid Inneke Bosmans verder. “De Gemeentelijke Ondernemersraad (GOR) kan hier een belangrijke rol in spelen als adviesorgaan en coördinator. Momenteel geeft het bestuur al subsidies aan startende winkels binnen het winkelgebied, maar wij willen dit dus uitbreiden naar alle startende ondernemingen, ook die zonder fysieke locatie binnen een winkelgebied.”

Starter van het jaar

Met het voorstel dat Open Vld Kalmthout indiende op de gemeenteraad gaat ook een cheque gepaard voor de “starter van het jaar”, een jaarlijkse prijs voor de meest creatieve starter. Ondernemers die in dit traject stappen, kunnen ook deelnemen aan een starterscafé. Dat zijn rondetafelgesprekken met startende ondernemingen rond een bepaald thema. De starters kunnen via het starterscafé hun netwerk uitbreiden en ervaringen uitwisselen met andere starters.

CD&V en N-VA willen meedenken

Het gemeentebestuur engageerde zich om mee na te denken over hoe de gemeente starters beter kan helpen. Ze willen echter eerst deze doelgroep beter in kaart brengen en advies inwinnen bij de GOR. Het bestuur trad vooral de voorstellen omtrent “starter van het jaar” en het starterscafé bij. Achter de subsidies stonden ze niet. Ze vinden dat de huidige subsidies volstaan. Ook N-VA ondersteunt het voorstel. Open Vld Kalmthout is in ieder geval blij met de steun van zowel bestuurs- als oppositiepartijen en verwelkomt dat ze willen meedenken om hier een sterk verhaal van te maken.

Hoe meer zelfstandigen, hoe beter voor de welvaart

“Hoe meer lokale zelfstandigen en ondernemers, hoe beter voor onze lokale economie en onze welvaart. Dat is goed voor onze zelfstandigen en ondernemers, maar ook voor onze inwoners die diensten en producten dichtbij huis vinden, geleverd door mensen die ze kennen en vertrouwen. Bovendien teert onze welvaartstaat op private meerwaardecreatie,” besluit Open Vld Kalmthout-voorzitter Johan Cassimon. “Via de GOR en een startercafé kunnen we beginnende Kalmthoutse ondernemers sneller introduceren in het lokale ondernemersmilieu. Dat kost weinig inspanning en kan veel opleveren. Het bestuur is blijkbaar niet gewonnen voor subsidies, maar keert wel 1.500 euro uit aan starters die een winkel openen in een winkelgebied. Waarom deze starters meer recht hebben op financiële ondersteuning, dan starters zonder fysieke locatie begrijp ik niet zo goed. Bovendien gaat het in ons voorstel niet om een blanco cheque, maar om ondersteuning voor bijvoorbeeld extra coaching in te huren. Beide gegevens zouden beter bijeengenomen worden. Elk jaar blijft er immers 10.000 euro over van het budget van de subsidies voor startende winkels. Het vergt dus geen extra financiële inspanning.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder