Sla navigatie over

Bestuur verleent dan toch steun aan kandidatuur Kalmthoutse Heide om Nationaal Park te worden

Na spoedoverleg tussen de verschillende partners stelt de Kalmthoutse Heide zich dan toch kandidaat om een Nationaal Park te worden. Het plan is wat minder ambitieus, want enkel het huidige gebied wordt ingediend voor selectie. Indien geselecteerd is er dan ongeveer een jaar om een algemene consensus te vinden over eventuele toevoegingen van andere natuurgebieden. Het dossier kreeg de steun van de gemeentes Kalmthout, Essen, Stabroek, Brasschaat en tal van andere partners.

Lof voor bestuur

Open Vld Kalmthout juicht deze evolutie toe en is tevreden dat er uiteindelijk een gedragen compromis bereikt werd in dit belangrijke dossier. Het Kalmthoutse bestuur speelde hier in extremis een voortrekkersrol en verdient dan ook lof. Al werd de gemeenteraad wel rijkelijk laat op de hoogte gebracht van de perikelen rond dit dossier.

Aandachtspunten

Indien de heide erin slaagt geselecteerd te worden, zijn er nog wel enkele belangrijke aandachtspunten waarop het volgende jaar gewerkt moet worden:

Participatie: we hebben het gevoel dat dit de rode draad geworden is in elk artikel van onze nieuwsbrief, maar het blijft blijkbaar nodig om hierop te wijzen. Zonder de constante betrokkenheid van alle stakeholders komt dit niet van de grond. Rechtszekerheid voor de eigenaars is cruciaal. Wij lazen in dit plan geen extra verplichtingen of beperkingen hierin, maar het is zeker belangrijk om dit duidelijk te omschrijven zodat er geen extra ongerustheid wordt gecreëerd. De huidige recreatiemogelijkheden moeten op zijn minst behouden blijven. Van heinde en ver komen mensen genieten van onze Kalmthoutse natuur. Als de gemeenschap daarin investeert, mag diezelfde gemeenschap daar toch van genieten? Ook in dit kader lazen wij in het plan niet echt extra beperkingen of verplichtingen, maar we merken dat deze ongerustheid leeft onder de Kalmthoutenaren. Er moet nagedacht worden over een betere verkeersontsluiting in de buurt van de heide. Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat de titel van Nationaal Park zal zorgen voor meer bezoekers dan tijdens een algemene lockdown, maar de verkeersafwikkeling aan de heide was het laatste jaar toch vaak problematisch. De herinrichting van de toegangspoort aan de Vroente biedt in dit kader misschien mogelijkheden. Alleszins zijn we blij dat Kalmthout deze historische kans niet heeft laten schieten en hebben we er vertrouwen in dat we met zijn allen een gedragen project kunnen uitwerken, waardoor de trots van onze gemeente een mooie toekomst tegemoet gaat.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder