Sla navigatie over

Bestuur wil geen initiatief nemen in spoortunneldossier

Bevoegd schepen Jef Van den Bergh zei allereerst dat het bestuur een tegenstander is van het streefbeeld zoals Infrabel het had opgesteld over Kalmthout. Hij zei dat het bestuur enkel streeft naar maatregelen die de scheidingsfunctie van de spoorweg zou verzachten, zonder hierbij enige maatregelen voor te stellen. Daarnaast acht hij het niet de taak van het gemeentebestuur om hierin enig initiatief te nemen. Open Vld Kalmthout betreurt deze houding. Het zou veel beter zijn om zelf het heft in handen te nemen i.p.v. enkel naar Infrabel te kijken, en samen met de Kalmthoutenaren te onderzoeken wat er allemaal wenselijk/mogelijk is om de scheidingsfunctie van de spoorweg te verzachten, met effectieve ideeën en een gedragen langetermijnvisie als resultaat. Open Vld Kalmthout zal in deze initiatieven blijven ontwikkelen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder