Sla navigatie over

Bestuur zet gemeenteraad buitenspel

Deze bevoegdheid kan door de gemeenteraad in twee gevallen worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen, momenteel in onze gemeente uitsluitend door CD&V bevolkt: als de overheidsopdracht past binnen het begrip ‘dagelijks bestuur’ of via een afzonderlijk besluit waarin de overheidsopdrachten worden gespecifieerd.

Open Vld Kalmthout heeft er geen probleem mee dat bepaalde opdrachten van het dagelijks bestuur gedelegeerd worden aan het schepencollege om snelheid te maken in bepaalde dossiers. Afgelopen gemeenteraad delegeerde het bestuur echter alle grote (en kleine) projecten die hier buiten vallen, naar het college. Door deze beslissing verliest de gemeenteraad aan slagkracht en wordt zij ondergraven in zijn controlerende en democratische missie. De enige piste die ons als oppositiepartij nog rest, is het opvragen van zoveel mogelijk documenten en het stellen van zoveel mogelijk vragen over deze projecten. Een actief en transparant bestuur zou de gemeenteraadsleden echter actief betrekken bij deze dossiers, en op die manier ook zijn draagvlak vergroten. Wij betreuren deze beslissing dan ook ten zeerste.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder