Sla navigatie over

Bouwproject Dennendael: de waarheid is genuanceerder

Het traject van dit bouwproject voldoet aan alle regels. De eigenaar heeft gesprekken gevoerd met het gemeentebestuur om zoveel mogelijk groen te sparen. Open VLD Kalmthout staat resoluut achter de visie van beide partijen om een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te realiseren met dit project. Daarna werd er een openbaar onderzoek gestart waarop buurtbewoners konden reageren. Zo wordt dat wettelijk voorgeschreven en zo is het ook gebeurd.

Dat er zoveel burgers bezwaarschriften indienden, kunnen wij als partij van de burgerparticipatie alleen maar toejuichen. Het is een goede zaak dat burgers zich interesseren en engageren voor wat er gebeurt in hun gemeente. Hoe meer burgers hun wensen kenbaar maken aan het gemeentebestuur hoe beter.

Bangmakerij en onrust

Wij plaatsen wel ernstige vraagtekens bij de manier waarop dit protest werd aangepakt. In het briefje dat in de bussen van de buurtbewoners werd gestoken, staat letterlijk: “Hierdoor dreigt een belangrijk gebied met waardevolle monumentale beuken en eiken voorgoed verloren te gaan.” Dit klopt niet.

Bovendien werd die misleidende informatie nogmaals herhaald in de media. Jammer, want de buurtbewoners hebben recht op correcte informatie. Zeker in een belangrijk dossier, zoals grote bouwprojecten in een groene gemeente als Kalmthout. Anders veroorzaak je alleen maar bangmakerij en onrust. Ook de eigenaar van het bouwproject krijgt zo geen eerlijke kans.

De feiten

Laten we even de feiten op een rij zetten. Om dit project op 5 hectare grond uit te voeren, moeten er 61 bomen gerooid worden waarvan 48 dennen. De eigenaar engageert zich om meer dan 150 loofbomen aan te planten ter compensatie. 5 waardevolle moeraseiken worden verplant, op eigen initiatief van de bouwheer. Dit alles komt neer op een ontbossing van 2.850 m² op een terrein van 50.000 m².

Kortom, spreken over een ‘belangrijk groen gebied dat voorgoed verloren gaat’ is simpelweg de waarheid geweld aan doen. In realiteit is er net een constructieve dialoog tussen bouwheer en de gemeente met het oog op groenbehoud.

Condens bouwen

In theorie zou dit stuk grond ook verkaveld kunnen worden met extra straten en ca. 25 villapercelen met bijhorende opritten en terrassen. De totale ontbossing zou dan oplopen tot meer dan 16.000 m². Zoals het plan nu voorligt, komen er twee gebouwen met telkens 17 appartementen. Dat maakt de ecologische voetafdruk veel kleiner. In de hoogte bouwen (14m) om groen te sparen dus. Verkavelen is echt niet ideaal hier.

Bovendien sluit meer condens bouwen en wonen aan bij recente maatschappelijke ontwikkelingen. Een publiek dat graag in het mooie groene Kalmthout woont, maar het onderhoud van een groot perceel niet meer kan of wilt uitvoeren. Of een publiek dat meer samen, in plaats van gescheiden van elkaar wilt wonen. Tot slot zal het groene (uit)zicht op de buurt nauwelijks of niet veranderen, aangezien de gebouwen meer dan 80 m van de straat gelegen zijn.

What else?

Wat is trouwens het alternatief van de protestgroep? Dat er niets meer gebeurt? Dat de tijd blijft stilstaan? Open VLD Kalmthout past alvast voor dergelijke negatieve stemmingmakerij, waarbij het resultaat is dat wij als gemeente stilstaan en op lange termijn zelfs achteruit gaan. Daarom schept dit buurtprotest tegen het bouwproject een gevaarlijk precedent. Burgers moeten hun stem laten horen, graag zelfs. Maar wel met respect voor de waarheid, en voor de rechtszekerheid voor eigenaars. Wij geven de voorkeur aan nieuwe projecten die zowel investeringen als groenbehoud maximaal mogelijk maken. Die win-win kan wel degelijk, dit bouwproject toont het net aan.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder