Sla navigatie over

Bronbemalingen strikter reguleren, bestuur wacht op Vlaanderen

Een bronbemaling is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om het waterpeil in de bodem van een bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages, enzovoort.

Open Vld Kalmthout stelde drie principes voor:

  • Als er geen retourbemaling wordt aangevraagd, vragen we om uitvoerig te beargumenteren waarom dit niet mogelijk is, anders zal dit alsnog worden opgelegd.
  • Tijdens de droge maanden moet er voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater een buffervat van minimaal 10.000 liter voorzien te worden met overloop naar het lozingspunt. Op het buffervat dient een aftapkraantje voorzien te worden dat hergebruik eenvoudig en kosteloos mogelijk maakt voor derden, daarnaast moet het ook mogelijk gemaakt worden voor landbouwers om hier water uit op te pompen om een tankwagen te vullen.
  • De bemaling dient tijdens de droge maanden sondegestuurd te zijn. Hierbij worden twee sondes voorzien, waarbij de bemaling aan slaat wanneer de minimumverlaging bereikt wordt en afslaat wanneer er voldoende marge is. Op deze manier kan het debiet beperkt worden.

Het bestuur wees er in zijn reactie op dat de Vlaamse overheid de regelgeving momenteel aan het verstrengen is en dat we beter daarop kunnen wachten. Anders stemmen we nu een lokale regelgeving, die waarschijnlijk over enkele maanden niet meer overeenkomt met de Vlaamse regelgeving.

Open Vld Kalmthout is blij dat het bestuur de bezorgdheid omtrent onze waterhuishouding deelt en is gevoelig voor het juridische argument. Juridische zekerheid is in deze immers heel belangrijk en we zijn het dan ook eens om nog even te wachten tot de nieuwe Vlaamse regelgeving er is. Open Vld Kalmthout vind het enkel jammer dat er niet al wat meer ingezet wordt op hergebruik door burgers of landbouwers. Dat zou nu immers al perfect kunnen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder