Sla navigatie over

Burgerbudget krijgt vorm

Er zal 300.000 euro vrijgemaakt worden over de ganse legislatuur. Dit totaalbudget wordt verdeeld over de projecten van de 5 Kalmthoutse wijken en over projecten die wijkoverschrijdend zijn. Tijdens de wijkvergaderingen, die in het voorjaar van 2020 georganiseerd worden, zal de procedure uit de doeken gedaan worden.

De voorstellen kunnen gedurende drie maanden ingediend worden via het digitaal bewonersplatform denkmee.kalmthout.be of via een invulformulier. Daarna worden de voorstellen beoordeeld door de gemeente. De weerhouden voorstellen worden dan gepubliceerd op het digitale bewonersplatform, zodat de inwoners van Kalmthout kunnen stemmen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder