Sla navigatie over

CD&V-meerderheid in Kalmthout past (voorlopig) voor burgerpanel

Het voorstel omvatte een representatief inwonerspanel dat minimaal een keer per jaar geconsulteerd zou worden. De aan dit burgerpanel gestelde vragen kunnen over uiteenlopende thema’s gaan en het panel kan ingezet worden als inspiratiebron, klankbord of beleidsmonitor.

“We missen een structurele bevraging die weinig engagement vraagt”

“Het leek ons een logische beleidskeuze,” vertelt Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout). “We doen in Kalmthout inderdaad al heel wat: adviesraden, het burgerbudget, projectmatige participatietrajecten … Maar we misten een structurele bevraging die weinig engagement vraagt om de bevolking te bevragen over het beleid. Een goede case om dit te illustreren, is het open forum over cultuurprogrammatie in Kalmthout dat op donderdag 10 juni plaatsvindt tussen 19u en 22u. Burgemeester Jacobs vindt dit een uitgesproken voorbeeld van hoe de stille meerderheid de kans krijgt om zijn mening te geven over het beleid. Maar welke werkende ouder kan daar gemakkelijk tijd voor vrijmaken?”

“Wij zien het burgerpanel als nuttig onderdeel in een totaalpakket”

“De reacties die we kregen tijdens de gemeenteraad, lieten precies uitschijnen alsof we het niet eens zijn met de participatietrajecten die momenteel lopen in onze gemeente,” aldus Monique Aerts (Groen). “Wel integendeel. We zien het burgerpanel als een nuttig onderdeel in een totaalpakket. Participatie is een en-en-verhaal. Eén spoor is niet zaligmakend. Het is een combinatie van sporen. En momenteel kan er ons inziens in Kalmthout nog zeker één spoor bij.”

"De meerderheid liet een opening om in de toekomst een evaluatie op poten te zetten”

“De meerderheid liet wel een kleine opening om in de toekomst een evaluatie van alle participatietrajecten op poten te zetten,” besluit Inga Verhaert (Vooruit). “Zo kunnen we kijken op welke manier een burgerpanel daarin een plaats zou kunnen hebben. Ik denk in ieder geval dat er mogelijkheden zijn tot samenwerking over alle partijgrenzen heen.”

"Zelfs in tijden van Corona aarzelt het bestuur om meer inwoners digitaal bij het beleid te betrekken"

"Ik vind het bijna pijnlijk om te zien hoe het bestuur blijft aarzelen om meer inwoners digitaal bij het beleid te betrekken," aldus Johan Cassimon, voorzitter van Open Vld Kalmthout. "Zeker in tijden van corona zou je verwachten dat daar stappen in gezet worden. Maar de voet gaat voorlopig niet van de rem. Wij blijven alleszins gas geven, want volgens de gemeentemonitor voelt slechts 52% van de Kalmthoutenaren zich geconsulteerd door het bestuur. Daar zit dus nog veel potentieel."

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder