Sla navigatie over

CD&V-schepencollege is tevreden met de huidige situatie aan de overwegen

Overal in Vlaanderen werken gemeentebesturen samen met Infrabel om overwegen veiliger te maken, onder meer via fietstunnels. Belangrijk detail: indien er overwegen gesloten zouden worden, neemt Infrabel de constructie van een ondertunneling op die plaats voor zijn rekening. Het bestuur ziet hier echter het nut niet van in. Gemeenteraadslid Inneke Bosmans stelde dan ook voor om op zijn minst eens te overleggen met de buurt rond bepaalde overwegen om te weten hoe de Kalmthoutenaar daar eigenlijk over denkt. Schepen Jef Van den Bergh, bevoegd voor mobiliteit, vindt het niet nodig om hierin de Kalmthoutenaar te bevragen. Volgens hem zouden we dan evengoed de politiekers kunnen afschaffen en de burger alles laten beslissen. Een aantrekkelijke denkpiste.

Enkel aan het station van Kalmthout ziet het bestuur op de lange termijn mogelijkheden voor een fiets- en voetgangerstunnel, als de oude voetbalvelden daar verder ontwikkeld worden. Hiervan is nog niets te bespeuren in de meerjarenplanning, dit is dus ten allervroegste voor de volgende legislatuur (2025-2030). Ook op de vraag van Inneke Bosmans of er dan al geen kleinere maatregelen genomen kunnen worden, was het antwoord negatief.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder