Sla navigatie over

Cohousingproject wordt tegengehouden, bestuur wil geen structuur in voortraject vergunningsaanvraag

Het gaat om twaalf villapercelen langs Noordeind, je zou hier probleemloos 12 villa’s kunnen bouwen. Toch houdt het bestuur een project tegen om die percelen samen te voegen en slechts op vier percelen een cohousingproject te bouwen. het waardevol bos staat op de andere percelen,waardoor dit een mooi compromis lijkt om de groene longen van Kalmthout te vrijwaren.

Het bestuur zegt nu een dossier in te dienen voor planlast. Dit wil zeggen dat ze, met steun van Vlaanderen, de bestemming van de gronden willen wijzigen en de eigenaar vergoeden. Open Vld Kalmthout staat daar zeker achter, maar vraagt zich af waarom het bestuur dit drie jaar geleden niet heeft gedaan? Want zo’n aanvraag kan nog jaren aanslepen.

Door deze manier van werken wordt er veel tijd en energie verspild, zowel van de eigenaar en de projectontwikkelaar, als van de administratie en de bevoegde politici. Bovendien is het niet de eerste keer dat dit gebeurt. Op deze manier riskeert Kalmthout zich uit de markt te prijzen voor innoverende cohousingprojecten. Daarom stelt Open Vld Kalmthout voor een bouwcomité in te voeren.

Kapellen en Brasschaat werken al op een gelijkaardige manier tot ieders voldoening. Het bouwcomité legt in het beginstadium enkele voorwaarden vast die als basis dienen voor de omgevingsvergunningaanvraag (bijvoorbeeld als er percelen worden samengevoegd tot een bepaalde grootte, mogen er maximum zoveel wooneenheden op komen of bijvoorbeeld: hier wensen wij geen bebouwing, we dienen een dossier in voor planlast). Het schepencollege dient zich te houden aan deze voorwaarden bij de beoordeling van de totale bouwaanvraag. Dit wordt gecommuniceerd naar de indiener en actief openbaar gemaakt. Op die manier ontstaat er transparantie en rechtszekerheid op de lange termijn voor alle stakeholders over hoe het gemeentebestuur omgaat met bouwprojecten in onze gemeente.

Het gemeentebestuur keurde het voorstel afgelopen gemeenteraad af. De argumentatie kwam neer op drie grote punten: - Het gemeentebestuur werkt al op een gelijkaardige (zij het informele) manier. - Dat het schepencollege zich moet houden aan een beslissing van een bouwcomité ligt juridisch moeilijk, het zou bovendien verschillende stappen in het proces, zoals bv. het openbaar onderzoek, onder druk zetten. - De transparantie ligt al hoog bij de toekenning van vergunningen. Alles wordt digitaal ter beschikking gesteld.

Wouter Vanden Bergh, gemeenteraadslid voor Open Vld Kalmthout: "Ik vind het goed dat het bestuur al op een gelijkaardige manier werkt, maar op dit moment gebeurt dat informeel. Er is inderdaad transparantie in het proces vanaf de aanvraag, maar wij willen ook licht werpen op het voortraject. De kritiek op het bindend karakter is overtrokken. Het is gewoonweg niet mogelijk om bepaalde stappen in het proces, zoals een openbaar onderzoek, buitenspel te zetten. Die liggen immers wettelijk vast. Integendeel, deze extra stap dwingt het bestuur om vooraf goed na te denken over het draagvlak van een project. Als er in dit specifiek geval een bouwcomité was geweest, had dat in eerste instantie al kunnen beslissen een dossier voor planlast in te dienen en was er niet zoveel tijd en geld verloren. Bovendien is het niet omdat er bepaalde basisvoorwaarden gesteld worden, dat er geen bezwaren meer mogelijk zijn. Het hoofddoel van ons voorstel was zorgen voor meer transparantie en rechtszekerheid in het voortraject bij vergunningsaanvragen. Daar zullen we voor blijven pleiten."

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder