Sla navigatie over

De winstmachine van het Autonoom Gemeentebedrijf draait op volle toeren

Het AGB moet winst maken, het is immers een bedrijf, en deze winst uitkeren aan de gemeente. Dit is belastbare winst dus daarom wordt die best zo laag mogelijk gehouden. Omdat de opbrengsten uit de eigen werking niet voldoende zijn om de talrijke exploitatiekosten te dekken, geeft de gemeente prijssubsidies. Het is dan ook cruciaal die prijssubsidies juist in te schatten, samen met nog andere factoren. Dit is een moeilijke oefening en die resulteert voor 2019 dus in een hoge belastbare winst van 124.912,35 euro. Ook 2020 wordt een moeilijk jaar omdat Corona de inschattingen nog bemoeilijkt.

Door investeringen binnen het AGB is er de voorbije jaren ongeveer 750.000 euro minder betaald aan btw. Maar in 2019 alleen al werd er bijna 150.000 euro betaald aan PwC voor fiscaal en juridisch advies omtrent de werking van het AGB en bijstand bij BTW controle. Daar komt dan nog eens de hoge belastbare winst bij en de uren tijd die de administratie hierin steekt. Het is dan ook de vraag of dit vehikel dit allemaal wel waard is. Ook bij het bestuur begint de twijfel stilletjes aan te groeien.

Hieronder vindt u de jaarrekening 2019 van het AGB.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder