Sla navigatie over

Fietspad langs Brasschaatsteenweg zorgt voor veel onteigeningen

Het uitvoeringsdossier voor de aanleg van het fietspad is momenteel in opmaak. Het rooilijn- en onteigeningsplan is in ontwerp klaar, maar moet nog aangepast worden aan de opmerkingen van het gemeentebestuur en AWV. Dat zou dit jaar af moeten zijn. Dan zal de aanvraag voor een voorlopig ministerieel besluit tot onteigening worden ingediend (duurtijd: ongeveer zes maanden). Later wordt er dan gestart met de grondaankopen en in tussentijd wordt het uitvoeringsontwerp afgerond en de omgevingsvergunning aangevraagd. Ten slotte worden de werken aanbesteed.

Decennia geleden werd er al eens onteigend aan de oostkant, maar daar werd verder niets mee gedaan. Jaren geleden werden er dan verschillende pistes onderzocht: een dubbelrichtingsfietspad langs de westzijde, een dubbelrichtingsfietspad langs de oostzijde en aan twee zijden een enkelrichtingsfietspad. Het fietspad aan de westzijde werd weerhouden omdat de trajecten voor en na deze ontbrekende schakel ook voorzien zijn van een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde.

Dit brengt nochtans wel wat problemen met zich mee. Zo zijn er veel opritten van bedrijven die gekruist moeten worden en verliezen veel bedrijven een significant deel van hun parkeergelegenheid. Dit terwijl er al onteigend was aan de andere kant en er blijkbaar niet onderzocht is om bijvoorbeeld een fietstunnel te voorzien aan de Franse Weg. Dit zou eveneens een oplossing kunnen zijn voor de vele fietsers, vnl. schoolkinderen, die tussen Wuustwezel en Kalmthout pendelen. Bovendien zouden de bedrijven deze kosten zo maar eens willen betalen, als men het lief vraagt, aangezien ze dan geen grote infrastructuurwerken moeten uitvoeren om hun parkeergelegenheid te behouden. In dat geval zouden er dus geen tientallen opritten gekruist moeten worden en kan men veilig oversteken zonder auto's tegen te komen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder