Sla navigatie over

Gecoro wordt transparanter

'Kalmthout protesteert' detecteerde in oktober vorig jaar 4 problemen:

  1. De vergaderdata en agenda's zijn niet gekend

De Gecoro stelt in zijn nieuw reglement voor om de datum te communiceren, maar er staat vooralsnog geen exacte timing op. Open Vld Kalmthout vroeg om hierover een opmerking te maken dat de gemeenteraad verwacht dat dit 1 week op voorhand gebeurt.

  1. De vergaderingen zijn niet openbaar

De Gecoro paste in zijn reglement bepaalde zaken aan waardoor een groot deel van de vergadering openbaar is.

  1. De adviezen en verslagen worden niet gepubliceerd

Op dit vlak is het reglement ook iets te vrijblijvend, er staat immers dat het verslag "kan gepubliceerd worden". Open Vld Kalmthout vroeg om hierover een opmerking te maken dat de gemeenteraad verwacht dat dit zál gepubliceerd worden.

  1. Er bestaat een gevaar van belangenvermenging

Elk lid van de Gecoro met een persoonlijk belang ten opzichte van een te bespreken agendapunt, kan noch de loelichting en bespreking, noch de beraadslaging over het advies of de stemming over het advies bijwonen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder