Sla navigatie over

Gemeente investeert meer in cultuur

Zo werd er beslist tot extra personeelsinzet, een gevoelig punt, aangezien Kalmthout al het meeste ambtenaren per 1000 inwoners telt van de omliggende gemeenten. Maar die uitbreiding werd uitgebreid onderzocht en gedegen gefinancierd vanuit reeds voorradige middelen. Er wordt bijvoorbeeld een halftijdse VTE extra aangeworven wiens loonkost volledig zou moeten gedekt worden door extra inkomsten uit het organiseren van evenementen. Een halftijdse theatertechnicus wordt dan weer aangenomen door gebruik te maken van het reeds voorziene budget voor het inhuren van een theatertechnicus. Tot slot wordt een voltijdse deskundige voor een deel gecompenseerd via extra inkomsten uit infrastructuurovereenkomsten en de invulling van de bibliothecaris van A- naar B-niveau, wat een minkost van ongeveer 45.000 euro betekent. M.a.w. er wordt geschoven met budgetten i.p.v. extra personeelsuitgaven gecreëerd, op zich een zeer positieve oefening.

Benchmarkoefening uitbreiden naar andere diensten

Bovendien werden er verschillende verantwoordelijkheden binnen de vrijetijdsdienst verschoven op basis van de competenties en ervaring van de medewerkers. De invulling van de vrijetijdsdienst werd ook gebenchmarkt met verschillende gemeentes, waaruit bleek dat Kalmthout, bij dit beleidsdomein, net minder ambtenaren telt dan andere gemeentes, al ontbraken wel de gemeentes Essen, Stabroek en Kapellen in de vergelijking.

Dit lijkt dus een ontzettend interessante oefening om ook eens bij andere gemeentelijke diensten uit te rollen, met inbegrip van de gemeentes Essen, Stabroek en Kapellen welteverstaan. Op die manier krijgen we een beter zicht op welke dienstverlening efficiënter kan en waar er eventueel hiaten liggen. Op basis van het in kaart brengen van de competenties en ervaring van de medewerkers kan de personeelsinzet dan geoptimaliseerd worden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder