Sla navigatie over

Gemeente niet echt razendsnel in veiliger maken schoolroutes

Twee jaar later informeerde gemeenteraadslid Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout) naar de stand van zaken. Schepen Van den Bergh kwam wat uit de lucht vallen. Hij gaf aan dat hij het indertijd bestudeerd had, maar dat hij dacht dat dit enkel voor secundaire scholen was. Een korte blik op de website geeft aan dat er momenteel al 800 scholen beroep doen op hun diensten, waarvan 25% secundaire scholen en 75% lagere scholen. Een echt doorwrochte studie zal dat niet geweest zijn.

Burgemeester Jacobs trad zijn schepen nog bij door te wijzen op de schoolbereikbaarheidskaarten die de gemeente uitgeeft. Maar dat is van een totaal andere orde. Die kaarten brengen de mogelijke routes naar een school in kaart. Dat is zeker nuttig, maar ook niet meer dan dat. Route 2 School brengt effectief in kaart welke routes er worden genomen door ouders en kinderen, waar er zich op die routes nog gevaarlijke punten bevinden en hoe die best op te lossen. We citeren even uit het beleidsplan van het CD&V-bestuur: "We screenen alle schoolomgevingen en nemen al de schoolroutes verder onder de loep." Een terecht engagement, maar dat er halverwege de legislatuur nog weinig ondernomen is, geeft niet bepaald veel hoop.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder