Sla navigatie over

Johan Cassimon nieuwe voorzitter Open Vld Kalmthout

“Als jonge lokale partij is het de bedoeling de komende jaren verder te groeien,” aldus Johan Cassimon. “Er kwamen dit jaar al enkele nieuwe leden bij en we krijgen veel positieve reacties voor het werk dat we doen. Voor een lokale partij als de onze, is het echter cruciaal dat elke Kalmthoutenaar een Open Vld’er kent en die kan aanspreken. We hebben heel wat geëngageerde bestuursleden die meedraaien in het dagdagelijkse Kalmthoutse leven, maar in bepaalde delen van Kalmthout hebben we nog onvoldoende voet aan de grond. Daar willen we de komende jaren aan werken, bijvoorbeeld door zelf activiteiten te organiseren over relevante onderwerpen. Zo organiseren we in februari een avond over de klimaatproblematiek met Willem-Frederik Schiltz. Maar ook onze digitale nieuwsbrief ‘Wat u niet leest in Tussen Hei en Maatjes’ draagt bij aan onze verspreiding. Die heeft al om en bij de 300 abonnees en je merkt aan de reacties dat er onder de inwoners een nood is aan meer openheid over de lokale politieke besluitvorming.”

Open Vld Kalmthout zal de volgende jaren met Johan Cassimon verdergaan op zijn elan als constructieve oppositiepartij, met de nadruk op inspraak, verkeersveiligheid en een gezond financieel beleid met lage lasten voor de inwoners. “We proberen ons kiesprogramma zoveel mogelijk uit te voeren door zelf voorstellen in de gemeenteraad te brengen. Zo kregen we het voor elkaar dat Kalmthout volgend jaar een burgerbudget krijgt. Maar ook als we geconfronteerd worden met bepaalde maatschappelijke problemen, zullen we niet wachten tot het bestuur in actie schiet, maar zelf voorstellen formuleren. Ons gemeenteraadslid Inneke Bosmans is daar een krak in.”

De statuten van Open Vld bepalen dat er één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw bestuur dient samengesteld te worden. Johan Cassimon was de enige kandidaat om het voorzitterschap in te vullen en werd automatisch verkozen. Hij zetelt vanaf 2022 ook als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Johan, geboren en getogen Kalmthoutenaar, is getrouwd en heeft twee kinderen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder