Sla navigatie over

Kalmthout kan en moet meer economische maatregelen treffen

In deze corona-crisistijden zijn heel wat lokale handelaars en horeca-uitbaters verplicht gesloten. Andere ondernemers en zelfstandigen hebben amper nog inkomsten, terwijl een groot deel van hun vaste kosten blijven lopen. Ook verenigingen krijgen het moeilijk om bepaalde vaste kosten te dragen, of burgers die plots op tijdelijke werkloosheid staan en inkomensverlies lijden. Om al deze verliezen voor een stuk te compenseren hebben de hogere overheden tal van maatregelen genomen. Maar ook het lokale beleidsniveau moet haar verantwoordelijkheid opnemen. Het gemeentebestuur van Kalmthout deed dit al voor een stuk, door een Coronabon van 10 euro per inwoner en een lokale hinderpremie van 500 euro aan te kondigen. Open Vld Kalmthout doet enkele voorstellen om de lokale ondernemers, verenigingen en burgers nog beter te ondersteunen:

1) Lokale hinderpremie uitbreiden

Het gemeentebestuur kondigde aan een eenmalige opleg van 500 euro te voorzien per getroffen handelszaak wanneer deze onder het stelsel ‘verplichte sluiting’ valt. De Vlaamse overheid voorziet nu een compensatiepremie van 3.000 euro voor zelfstandigen en ondernemers die wel nog actief mogen zijn, maar een zwaar omzetverlies lijden.

Open Vld Kalmthout vraagt om de lokale hinderpremie uit te breiden naar ondernemers en zelfstandigen die recht hebben op de compensatiepremie.

2) Voorlopige kwijtschelding van huur- en concessievergoedingen

Het schepencollege moet alle huurvergoedingen van alle gebouwen die de gemeente Kalmthout in concessie of in huur geeft aan ondernemers en verenigingen tot het einde van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19 kwijtschelden.

3) Schorsing belastingreglementen

Open Vld Kalmthout vraagt om alles in het werk te stellen om de retributie inzake eenvormige plaatsrechten, de belasting op de ambulante handel, de belasting op vertoningen en vermakelijkheden en de belasting op de nachtwinkels en de private bureaus voor telecommunicatie te schorsen tot het einde van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19.

4) Belastingaanslagen tijdelijk opschorten

Open Vld Kalmthout wil dat de opcentiemen op de onroerende voorheffing tijdelijk opgeschort worden. Ook betalingsherinneringen en de opstart van nieuwe gedwongen betalingsprocedures bij laattijdige betaling zouden moeten opgeschort worden. Dat betekent niet dat die belasting niet aangerekend wordt of dat er belastingverminderingen zijn. We vragen wel aan het bestuur om deze mogelijkheden te onderzoeken, eventueel enkel voor handelspanden.

5) Opmaak van een actieplan voor het post-Coronatijdperk

Ook al zitten we er momenteel nog middenin, we moeten onze blik ook al richting toekomst werpen. Daarom moet het schepencollege zo snel mogelijke werk maken van een ‘task force’ met alle betrokken actoren en handelsorganisaties om werk te maken van een post-Corona-Actieplan voor handel en horeca.

Inneke Bosmans: “We moeten alles in het werk stellen om de economische impact zo veel mogelijk in te dijken zodat iedereen ook in het post-Coronatijdperk opnieuw de deuren kan openen.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder