Sla navigatie over

Kalmthout neemt maatregelen tegen droogte

We maakten dit jaar de droogste februari in 37 jaar mee en op de gemeenteraad van februari keurde de gemeente Kalmthout een droogteplan goed. Symbolischer kon bijna niet. Via verschillende acties wil de gemeente zijn grondgebied beter wapenen tegen periodes van droogtes.

Heel Kalmthout is gevoelig aan droogte, met zeer gevoelige gebieden in de Kalmthoutse Heide en Klein Schietveld. Met toenemende klimaatverandering wordt verwacht dat de droogteproblematiek sterk zal toenemen. Het is dus belangrijk om Kalmthout goed te wapenen tegen zowel de huidige als de toekomstige effecten van droogte.

Bronbemalingen

De focus van het plan ligt op grondwaterwinningen en bronbemalingen, waterconservering (vnl. in landbouwgebieden) en vernatting (o.a. van natuurgebieden). “Wij legden twee jaar geleden al een plan op tafel om intelligenter om te gaan met grondwaterwinningen en bronbemalingen,” aldus Johan Cassimon, gemeenteraadslid van Open Vld Kalmthout. “Dat werd toen wat op de lange baan geschoven met de melding dat dit opgenomen zou worden in een droogteplan. Vandaar dat wij zeer blij zijn dat dat er nu eindelijk is. Bemalingen zijn immers een deel van de oorzaak van de toenemende droogte en het is belangrijk ervoor te zorgen dat dat water meer ter plaatse wordt gehouden, en niet rechtstreeks geloosd wordt in de riolering.”

Landbouw

Momenteel wordt er ook nog te veel water onnodig afgevoerd in landbouwgebied. Klimaatrobuuste landbouw is een doelstelling in Kalmthout en kan op watervlak worden bekomen door het aanleggen van spaarbekkens, agrarisch stuwpeilbeheer, peilgestuurde drainage, de herinvoering van kleine landschapselementen en een aangepast maaibeleid. “Vooruit en Groen hadden wel wat kritiek op de vrijblijvende aanpak van deze problematiek,” verduidelijkt Johan Cassimon. “Maar wij zijn wel gewonnen voor een strategie die berust op vrijwilligheid en samenwerking. Daar bereik je meer mee dan met dwang. Landbouwers halen immers voordeel uit de aanpak van deze problematiek en zijn vragende partij dat de gemeente hierin een coördinerende rol opneemt. Al zal de gemeente wel bepaalde initiatieven moeten nemen en het is aan ons als oppositieleden om dat de komende jaren goed in de gaten te houden.”

Natuur

In de natuurgebieden wordt er ingezet op vernatting. Dat kan gebeuren door het herstellen van natuurlijke landschapselementen, het verminderen van de drainage, het vertragen van water, het ontwikkelen van groenblauwe assen en het aanvoeren van zuiver water.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder