Sla navigatie over

Kalmthout plant ambitieus investeringsprogramma, maar explosie loonkosten dreigt

Gemeenteraadslid Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout) loofde vorig jaar het bestuur nog omdat ze fors wilde investeren in 2021, voor meer dan tien miljoen euro. “Ik ben dan ook teleurgesteld dat er slechts de helft daarvan geïnvesteerd is geweest. Het investeringsritme in 2021 was 46%, een buis,” aldus Inneke Bosmans. “Betalen wij daarvoor de hoogste belastingen van de omliggende gemeenten? Als het bestuur zijn investeringsambities niet kan waarmaken, moet het aan de Kalmthoutenaar minder bijdragen vragen want op deze manier blijft er geld staan op rekeningen waarop dan ook nog eens negatieve rente betaald moet worden. Mijn oproep is dus: als je de belastingen toch niet wil verlagen, graag dan niet enkel woorden, maar ook daden!”

50 miljoen investeringen

Die investeringsambities worden bovendien nog serieus opgekrikt. “In 2019 lachte de fractieleider van CD&V, Didier Van Aert, onze kritiek nog weg dat dertig miljoen aan investeringen vrij mager was,” herinnert Inneke Bosmans zich. “Maar als deze legislatuur alle investeringen gebeuren die nu in het meerjarenplan staan, dan komen we op een kleine 50 miljoen euro. Een teken dat onze kritiek indertijd terecht was, en chapeau dat daarmee aan de slag gegaan is. Maar de recente geschiedenis leert ons dus dat die ambities waarschijnlijk niet gehaald zullen worden.”

Gemeentehuis weer 2 miljoen duurder

“Met zijn groot overheidsbeslag is Kalmthout het aan zijn inwoners verplicht om fors te investeren na deze crisis,” treedt Johan Cassimon, voorzitter Open Vld Kalmthout, bij. “Het is echter jammer dat 20% van de investeringen naar het eigen bestuur gaan. Zo valt het nieuwe gemeentehuis weer 2 miljoen euro duurder uit. Dat is duurder dan het sportpark, waar toch wel wat meer Kalmthoutenaren van genieten. Een betere investering is het burgerbudget, een initiatief op voorstel van Open Vld, wat veel zaken in beweging zet. Zo wordt er 100.000 euro geïnvesteerd in de herinrichting van het plateau aan de Kadrie en 100.000 euro voor verkeersveilige ingrepen in Dennendael. Allemaal zaken die via het burgerbudget zijn aangekaart.”

Veel geld voor levensbeschouwelijke instellingen

Er gaat ook veel geld naar de levensbeschouwelijke instellingen. Zo dient bijvoorbeeld het dak van de kerk in het centrum grondig gerenoveerd te worden. De totale kostprijs wordt geraamd op 900.000 euro. Hiervoor werd een subsidiebelofte ontvangen van de Vlaamse Overheid voor een bedrag van 265.623 euro. De kerkfabriek zal met eigen middelen een bedrag van 150.000 euro voorzien, de rest betaalt de gemeente. Als je dan abstractie maakt van de subsidiebelofte, komt het er op neer dat de kerk slechts 24% van zijn investeringen moet dragen, terwijl het bestuur bij belangrijke investeringen van Kalmthoutse verenigingen telkens minstens 30% vooropstelt. Daar kan Open Vld Kalmthout onmogelijk akkoord mee gaan.

Loonkostbom

Om al die investeringen te betalen, wordt er meer geleend. “Geen probleem in de huidige omstandigheden”, aldus Johan Cassimon, “maar die zijn, as we speak, aan het veranderen. Als de hoge inflatie aanhoudt, zal de ECB zijn beleid moeten aanpassen. En dat zal impact hebben op de rente bij de bank. Wij vrezen een scenario waarin Kalmthout jarenlang niet profiteert van de ultralage rente, om dan, wanneer de rente weer begint te stijgen, volop leningen afsluit. Daarbij komt nog de sterke stijging van de personeelskost de komende jaren, terwijl er zeer conservatief omgesprongen wordt met het aantal indexeringen. Er werd slechts om de twee jaar een indexatie van 2% voorzien, terwijl er volgend jaar al twee indexeringen op rij zitten aan te komen. Op deze manier verstopt het bestuur de loonkostbom van Kalmthout.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder