Sla navigatie over

Lagere lasten

Antwoord

De belastingdruk in Kalmthout is te hoog. Open VLD Kalmthout zet in op een verantwoord financieel beleid. We zetten de tering naar de nering en creëren een fiscaal gunstig klimaat voor burgers en ondernemers gesteund op het gebruiker en/of verbruiker betaalt-principe. 

Kalmthout kent de hoogste belastingen van de omliggende gemeenten. Die willen we verlagen. Dit doen we door een stevig kerntakendebat, een optimalisering van de gemeentelijke bedrijfsprocessen en een doorgedreven digitalisering van de beleidsvoering en dienstverlening. We stellen daarbij de werking van de gemeente systematisch de vraag of we een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding. Momenteel worden er bijvoorbeeld enorme opportuniteiten gemist bij de fusie met het OCMW.

De digitale revolutie biedt heel wat kansen om de dienstverlening, bv. de loketfunctie, te vergemakkelijken. Zo realiseren we efficiëntiewinsten. Ook via benchmarking met andere actoren of gemeenten kan Kalmthout nog heel wat efficiëntiewinsten boeken.

Open VLD Kalmthout gaat voor een slim investeringsbeleid met een goede meerjarenplanning waardoor de schuld onder controle blijft.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder