Sla navigatie over

Maximumfactuur invoeren bij Gitok is asociale maatregel

Oppositiepartij Vooruit vroeg aan de Kalmthoutse gemeenteraad om de schoolfacturen van Gitok te bevriezen en te werken aan een maximumfactuur in de toekomst. Dit naar aanleiding van een oproep van de Vlaamse Scholierenkoepel. Het zou kunnen dat het voor sommige gezinnen moeilijk wordt om de schoolfacturen te betalen, maar een maximumfactuur is echter een asociale oplossing: het doet de onderwijskwaliteit dalen en het zijn vooral armere gezinnen die daarvan de dupe zijn. Prijsdiscriminatie zou een beter alternatief zijn, al is kostenbeheersing primordiaal.

“Het staat buiten kijf dat sommige gezinnen de schoolrekeningen moeilijk kunnen betalen, maar een maximumfactuur opleggen, is geen goede manier om daarmee om te gaan,” aldus gemeenteraadslid Johan Cassimon (Open Vld Kalmthout). “Op deze manier krijg je de kosten niet onder controle, maar verbied je eigenlijk aan de school om kosten door te rekenen. Het gevolg hiervan is een verlies aan aanbod en kwaliteit voor iedereen: zowel voor sociaaleconomisch sterken als sociaaleconomisch zwakkeren.”

Prijsdiscriminatie als alternatief

“Een betere oplossing zou prijsdiscriminatie zijn,” suggereert Johan Cassimon. “Hierbij reken je een hogere prijs aan voor zij die meer willen en kunnen betalen dan zij die deze mogelijkheden niet hebben. Gitok kan perfect zeggen: een laptop kost zoveel euro, maar als dat voor u niet haalbaar is, krijgt u een bepaald percentage korting. Deze manier van werken zou Gitok toelaten zoveel mogelijk te realiseren voor iedereen. En eigenlijk doet Gitok dat al, want ze bieden bv. korting aan wanneer er meerdere kinderen van hetzelfde gezin op Gitok zitten. Talloze bedrijven discrimineren ook op de prijs naar verschillende doelgroepen toe.”

Maximumfactuur biedt geen bescherming

“Een maximumfactuur maakt het onmogelijk dat mensen die bereid zijn meer te betalen, inkomsten genereren voor Gitok,” besluit Johan Cassimon. “De schoolrekening is dus voor iedereen absoluut begrensd, terwijl bepaalde ouders nog altijd bereid zijn om meer te betalen. Wat denk je dat die mensen gaan doen? Dat geld komt dan terecht bij private bijlesleerkrachten, educatieve uitstappen, enz. Andere kinderen, die zogezegd beschermd worden door de maximumfactuur, quod non, vallen volledig uit de boot.”

Kostenbeheersing

Kostenbeheersing is natuurlijk cruciaal. Maar Gitok zet daar sterk op in en probeert kwaliteitsonderwijs aan te bieden aan de laagst mogelijke kosten. Laat Gitok dus vooral zelf zijn prijszetting ontwikkelen. Bevoegd schepen Jef Van den Bergh (CD&V) wist niet zeker of de prijzen voor schoolmateriaal vastlagen voor een heel schooljaar, waardoor het punt volgende gemeenteraad hernomen zal worden. Open Vld Kalmthout zijn mening is alvast duidelijk: geen maximumfactuur aub.

 

Gemeenteraadslid Johan Cassimon legt het ook uit in deze video: https://www.youtube.com/watch?v=Rw2uXj6ZlnY.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder