Sla navigatie over

Nieuw steunpakket incoming

Open Vld Kalmthout werkt hier graag aan mee en ziet twee duidelijke sporen:

Bedrijven die verplicht gesloten blijven, voornamelijk horeca en bepaalde niet-medische contactberoepen Bedrijven die net uit de boot van de Vlaamse beschermingspremie vallen

Het bestuur pleit voor een duidelijkere doelgroepprofilering, maar door deze laatste voorwaarde lijkt de enige mogelijkheid de doelgroep juist uit te breiden. Het is ook niet voor niets dat de Vlaamse overheid deze grens van 60% omzetverlies heeft getrokken. Het zijn vooral deze bedrijven die in de problemen komen met hun vaste kosten en daarom steun nodig hebben.

Als het bestuur wil vasthouden aan die twee prioriteiten zien wij het noodzakelijk dat het bestuur een lokale beschermingspremie (van bv. 5% van de referentieomzet met een maximum van 1.000 euro) voorziet voor:

Bedrijven die verplicht gesloten blijven, voornamelijk horeca en bepaalde niet-medische contactberoepen Bedrijven die meer dan 60% omzetverlies leden tijdens de referentieperiode Bedrijven die tussen 40% en 60% omzetverlies leden tijdens de referentieperiode

Corona globalisatiemechanisme

Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het corona globalisatiemechanisme principieel goed. Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen. Voor Open Vld Kalmthout is het vooral belangrijk om de bedrijven te ondersteunen, die echt in de problemen komen, daarom lijkt het ons misschien eenvoudiger om ons weer aan te sluiten bij deze Vlaamse maatregelen en die bedrijven extra te ondersteunen. Of een gelijkaardige redenering door te trekken naar een andere referentieperiode, bv. 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.

Nieuwe Kalmthoutbon

Eventueel kan er ook gedacht worden aan een soort van Kalmthoutbon die inwoners kunnen uitgeven bij die zaken die het langst verplicht gesloten blijven, zoals horecazaken en bepaalde niet-medische contactberoepen. Door deze maatregel gaan we wel voorbij aan bepaalde sectoren, zoals de evenementensector, die niet verplicht gesloten is, maar wel zwaar te lijden heeft onder de coronamaatregelen.

Nieuw voorstel in maart

Het bestuur wenste op de gemeenteraad van februari niet dieper in te gaan op deze overwegingen. Het meldde wel dat er op de gemeenteraad in maart een voorstel gestemd kan worden. Dat is natuurlijk positief nieuws en wij zijn dan ook in blijde verwachting.

Evenementenfonds

We denken ook na over een evenementenfonds voor onze organisatoren. Bijvoorbeeld in eerste instantie aan de Straatfeesten of het grote scherm op het marktplein tijdens het EK Voetbal. Gemeenteraadslid Inneke Bosmans vroeg het bestuur of het nadacht over een fonds om onze organisatoren al bepaalde kosten te laten maken met het risico dat er niets georganiseerd zou kunnen worden? Ze vroeg ook of het bestuur al in gesprek is met organisatoren hieromtrent. Jammer genoeg weigerde het bestuur hier op te antwoorden. Alles werd doorverwezen naar de gemeenteraad van maart.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder