Sla navigatie over

Nieuwbouwproject Dennendael: gemeentebestuur mist visie en leiderschap

Het kafkaiaanse proces van bouwvergunning na bouwvergunning aanvragen tot er misschien een compromis bereikt wordt, kost veel tijd, middelen en inspanningen. Niet alleen voor de overheid, de buurtbewoners, maar ook voor de aanvragers. Open Vld Kalmthout deed tijdens de gemeenteraad van 25 februari 2019 al een voorstel om zulke slopende processen te vermijden, namelijk een bouwcomité installeren. Toen werd het idee weggelachen door de burgemeester onder het mom van transparantie en goed bestuur. De onrust omtrent het nieuwbouwproject in Dennendael bewijst net het ongelijk van de burgemeester: een totaal gebrek aan duidelijkheid, voor alle belanghebbenden.

Bouwcomité

Enkele buurgemeentes werken al op een gelijkaardige manier, tot ieders voldoening. Het bouwcomité legt in het beginstadium al voorwaarden vast die als basis dienen voor de omgevingsvergunningsaanvraag (bijvoorbeeld als er percelen worden samengevoegd tot een bepaalde grootte, mogen er maximum zoveel wooneenheden/bouwlagen op komen). Op die manier ontstaat er rechtszekerheid op de lange termijn voor alle belanghebbenden over hoe het bestuur omgaat met bouwprojecten in onze gemeente.

Het is ook bijzonder jammer dat het gemeentebestuur talmt met het opmaken van een RUP Woonbos II. Daar zou zo’n visie ook in opgenomen kunnen worden, maar voorlopig horen we daar weinig over. Het is aan het gemeentebestuur om het kader te bepalen, de spelregels van wat ruimtelijk kan en wat niet. Dat is hun taak. Ondanks herhaaldelijk aandringen ontbreekt die visie, met alle gevolgen.

Oproep aan Lukas Jacobs en Jef Van den Bergh

De inwoners van Dennendael zijn ongerust, al voor de derde keer. Dat komt door een gebrek aan visie en leiderschap bij het gemeentebestuur. Ruimtelijke ordening is nu net een van de beleidsthema’s waar een lokaal bestuur het verschil kan maken. Open Vld Kalmthout roept burgemeester Lukas Jacobs en schepen van ruimtelijke planning, Jef Van den Bergh, dan ook op om eindelijk te doen waarvoor ze verkozen zijn en duidelijkheid te verschaffen over wat er kan (en wat niet) in Dennendael. Waarom horen we de bevoegde schepen hier nooit over? Hij is toch uitverkoren om een ruimtelijke visie op Kalmthout uit te werken? Neem initiatief en ga het gesprek aan met de buurtbewoners en de projectontwikkelaar, met alle belanghebbenden, en stel hen gerust.

Groenbehoud

Open Vld Kalmthout heeft altijd de uitgangspunten van dit project in woonparkzone verdedigd: verdichting en meerlagig bouwen om de ecologische voetafdruk van een bouwproject te verkleinen. Over de concrete uitwerking, het aantal bouwlagen, wooneenheden … kan uiteraard gediscussieerd worden. Maar die discussie moet niet gevoerd worden via bouwaanvragen. Dit is dan ook geen pleidooi voor (of tegen) deze projectontwikkelaar, maar een visie over grote stukken woonparkzone. Alle belanghebbenden in dit dossier zijn aan hun lot over gelaten door het gemeentebestuur.

Hoewel klassieke verkavelingen met villa’s Dennendael typeren, zijn wij van mening dat ook andere bouwvormen hun intrede moeten kunnen doen om zoveel mogelijk groen te behouden. Bovendien zal 15.000 m² bos, dat vroeger deel uitmaakte van het privéterrein, publiek toegankelijk gemaakt worden. De jeugdraad van Kalmthout is al langer vragende partij voor extra speelruimte in wijk Dennendael, dat staat ook in hun memorandum voor de nieuwe legislatuur.

Rechtszekerheid

Een ander belangrijk punt voor Open Vld Kalmthout, naast groenbehoud, is rechtszekerheid. Het gaat hier immers om bouwgrond. De keuze is dan ook zonneklaar, of het bestuur laat een vorm van bebouwing toe of neemt stappen om ervoor te zorgen dat de eigenaar(s) marktconform vergoed worden voor hun grond. Het is echter de vraag of die middelen niet beter voor andere, maatschappelijke doeleinden gebruikt kunnen worden die wel kerntaken zijn van een overheid. Het gaat immers minstens om 8 miljoen euro (o.b.v. gemiddelde prijs voor bouwgrond in Kalmthout van Statistiek Vlaanderen), meer dan het jaarlijkse investeringsbudget van ons gemeentebestuur.

Inzetten op veilige mobiliteit

Op de bewonersvergadering van het actiecomité Kalmthout Protesteert bleek trouwens dat de bewoners van Dennendael zich vooral zorgen maken over de mobiliteitsimpact, omdat er momenteel al problemen zijn met de huidige verkeersdrukte, o.a. aan de school. Deze problematiek staat eigenlijk los van dit project en doet zich voor over heel Kalmthout. Open Vld Kalmthout dringt daarom aan bij het bestuur om werk te maken van zijn beleidsprogramma en in te zetten op veiligere schoolomgevingen in Kalmthout. Open Vld Kalmthout wil zelfs verder gaan. Veilige mobiliteit zou dé prioriteit moeten zijn voor de komende zes jaar, en niet de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder