Sla navigatie over

Nieuws

6 maart 2023

Meerderheid begraaft burgerparticipatie voor veiligere schoolroutes

In 2019 deed Open Vld Kalmthout een voorstel om via burgerparticipatie onze schoolroutes veiliger te maken. Dat kan bijvoorbeeld via de Route 2 School app, die ook al in veel andere gemeentes gebruikt wordt. Na vier jaar begraaft het bestuur het idee definitief. Het bestuur...

Lees meer

19 december 2022

Miljoenen Kalmthouts belastinggeld staan te verdampen op rekeningen omdat investeringen achterblijven

Het lijstje met uitgestelde investeringen van de gemeente Kalmthout groeit jaar na jaar. Nieuwe fietspaden, bv. aan de Achterbroeksteenweg, rioleringsprojecten, bv. in de Geusenbacklaan, renovaties, saneringen, inrichtingsplannen, om van het nieuwe gemeentehuis nog maar te zwijgen. Doordat het belastinggeld wel blijft binnenstromen, staat er...

Lees meer

12 december 2022

Gemeente discrimineert tussen verenigingen

Vanaf 1 januari neemt de gemeente Kalmthout de huurovereenkomst over van de vzw O*KA voor de huur van het cultuurcentrum in het vroegere Volkshuis. De gemeente wordt daarmee de uitbater van het cultuurcentrum. ‘Club K’ wordt de nieuwe naam en wordt de uitvalsbasis voor de...

Lees meer

5 december 2022

Maximumfactuur invoeren bij Gitok is asociale maatregel

Oppositiepartij Vooruit vroeg aan de Kalmthoutse gemeenteraad om de schoolfacturen van Gitok te bevriezen en te werken aan een maximumfactuur in de toekomst. Dit naar aanleiding van een oproep van de Vlaamse Scholierenkoepel. Het zou kunnen dat het voor sommige gezinnen moeilijk wordt om...

Lees meer

4 december 2022

Bestuur kiest voor open ruimte aan het station van Kalmthout

In een nota over de ontwikkeling van de oude DURA-site aan het station van Kalmthout stelt het schepencollege dat het eerder denkt aan een kleinschalige ontwikkeling gezien men liever de open ruimte behoudt. Het bestuur voelt een te grote stedenbouwkundige druk in de gemeente...

Lees meer

3 december 2022

Begroting kerkfabriek baart zorgen

Afgelopen gemeenteraad legde kerkfabriek Sint-Jozef Heide de aanpassing van zijn meerjarenplan voor. Die baart zorgen.In 2022 staat er nog 10.000 euro op de spaarrekening, maar dat is ontoereikend om 2023 door te komen. Daarnaast gaan ze uit van een normalisatie van de energieprijzen in...

Lees meer

2 december 2022

Energiemaatregelen lopen niet van een leien dakje

Een van de zaken die CD&V eind september wilde invoeren n.a.v. de hoge energieprijzen was een lokale energiepremie aan mensen die geen recht hebben op het sociaal tarief, maar wel een beperkt inkomen hebben. Afgelopen gemeenteraad bleek dat dit idee niet geïmplementeerd zal worden.Het idee...

Lees meer

1 december 2022

Kalmthout krijgt (waarschijnlijk) wensboom in 2023

Afgelopen gemeenteraad legde raadslid Johan Cassimon een voorstel neer tot plaatsing van een wensboom in de bibliotheek van Kalmthout. Zo'n wensboom staat er voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben. Die kunnen dan hun wensen voor de feestdagen in de boom achterlaten.Open Vld...

Lees meer

19 oktober 2022

Kalmthout neemt lokale maatregelen tegen hoge energieprijzen

Afgelopen gemeenteraad stelde de meerderheid een nota voor over de maatregelen die Kalmthout zal nemen naar aanleiding van de energiecrisis. Open Vld Kalmthout spoorde eerder deze maand het college al aan om werk te maken van lokale maatregelen. Hun voorstel werd zo goed als...

Lees meer

18 oktober 2022

Inflatie en energiekosten hebben zware impact op gemeentelijk budget

Het opvolgingsrapport voor het eerste semester van 2022 is duidelijk. Het bestuur zal keuzes moeten maken om zijn begroting op orde te krijgen. Volgende gemeenteraad zullen we daar pas zicht op krijgen.In het laatst aangepaste meerjarenplan, werd er een loonindexatie voorzien in maart 2022...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder