Sla navigatie over

Open brief aan wijk Dennendael

Over de concrete uitwerking, het aantal bouwlagen, wooneenheden … kan uiteraard gediscussieerd worden. Elk bouwproject moet in een ruimer geheel passen en respect hebben voor zijn omgeving. Het is positief dat het gemeentebestuur eindelijk werk maakt van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan om het een en ander op papier te zetten. Dat is alvast een verdienste van de vele geëngageerde burgers die gebruik maakten van hun democratisch recht om bezwaarschriften in te dienen tijdens een openbaar onderzoek. We moeten wel afwachten wanneer dat RUP er komt en wat de repercussies ervan zijn op het terrein.

Eigenaars hebben recht op zekerheid

Open VLD Kalmthout denkt wel dat het belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat het hier om woonparkzone gaat en dat daar gebouwd mag worden. Als het gemeentebestuur van mening is dat hier beter niet gebouwd zou worden, dan zou het de grond aan de Van Dammedreef ook zelf kunnen kopen en er een openbaar bos van maken. Met het oog op de betonstop van 2040 zitten er zulke transacties aan te komen. Kalmthout zou hierin een voortrekkersrol kunnen spelen. Het is echter de vraag of dit evenwichtig gebruik van belastinggeld is. Er zou bijvoorbeeld ook een crowdfunding opgezet kunnen worden om zo de eigenaar te overtuigen zijn grond te verkopen. Maar zolang dat niet gebeurt, moet het privaat eigendomsrecht gerespecteerd worden. Eigenaars hebben ook recht op zekerheid. Dat is voor ons als Open VLD Kalmthout fundamenteel in een democratische rechtsstaat.

Groene gemeente

Als er gebouwd mag worden, is het belangrijk dat dat gebeurt vanuit een bepaalde visie. En de visie van Open VLD Kalmthout is duidelijk. Onze gemeente is een groene gemeente en dat vinden we heel belangrijk. Daarom wonen wij hier graag. En zeker wijk Dennendael staat bekend om het landelijk wonen in een groen karakter. Dat typeert Kalmthout. Dat willen we behouden. Maar de gemeente moet zich ook voorbereiden op de toekomst. En durven vooruit kijken en vernieuwen. Daarin schiet het huidige bestuur tekort, zoals blijkt uit de hele discussie rond het project in Dennendael. Het zijn allemaal ‘ad hoc’ beslissingen, zonder overkoepelende visie. Cijfers van de Vlaamse Overheid (http://www.statistiekvlaanderen.be/vlaamse-gemeentelijke-demografische-vooruitzichten--2018-2035) tonen aan dat onze gemeente de komende 20 jaar een bevolkingstoename zal kennen, en vooral een toename van 80-plussers. De manier van wonen en bouwen in Kalmthout zal dus anders moeten. Dit debat moeten we durven voeren. Met een groene visie, die inspeelt op de wensen en noden van de toekomst, en niet die van het verleden.

Betaalbaar wonen

We willen Kalmthout dus groen houden, maar niet door niets meer te doen. Daarom is het noodzakelijk dat de maatschappelijke evolutie van verdichting en meerlagig bouwen eindelijk tot onze contreien doordringt. Recente verkavelingsprojecten illustreren het gebrek hieraan. Er worden keer op keer nieuwe gronden verkaveld om postzegels van bouwgronden te verkopen voor bescheiden gezinswoningen. Zo verdwijnt langzaam de groene gemeente die wij kennen. Bovendien zorgt dit er niet voor dat alleenstaanden, een steeds grotere groep in onze samenleving, een betaalbare woning vinden in Kalmthout. Op het moment dat het gemeentebestuur een bouwvergunning moet afleveren, kan ze kwaliteitseisen stellen in ruil voor hogere dichtheid. Ze kan onderhandelen in het algemeen belang. Hoelang duurt het nog voordat verdichting en meerlagig bouwen zijn intrede doet? Op die manier moeten er amper nog nieuwe verkavelingen ontwikkeld worden voor hetzelfde aantal wooneenheden en zorgen we voor een veel kleinere bebouwde oppervlakte. Dat is een ontwikkeling waar Open VLD Kalmthout zich achter wil scharen.

Hopelijk keert de rust nu snel terug in onze prachtige wijk. En misschien komt er in de toekomst wel een gedragen meerlagig bouwproject zodat we op onze oude dag in onze prachtige wijk kunnen blijven wonen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder