Sla navigatie over

Open Vld Kalmthout betreurt eenzijdige beslissing maar roept beleidsmakers op tot daadkracht en duidelijkheid

Zo’n tijdelijk centrum vangt vluchtelingen en mensen in nood op. Voor liberalen is de rechtsstaat (en de Conventie van Genève) essentieel. Laat daar dus geen twijfel over bestaan, deze mensen verdienen bescherming en opvang.

Locatie en gebouw ongeschikt

Dan is er de vraag waar je vluchtelingen opvangt. Dat is allesbehalve een evidente oefening, en een bijzondere uitdaging in landelijke gemeentes zoals Kalmthout, zeker in rustige woonwijken. Zulke centra gedijen doorgaans beter in stedelijk gebied, ook en vooral voor de asielzoekers zelf. Er is daar meer professionele omkadering, meer activiteiten en meer draagkracht. We volgen dan ook de redenering van burgemeester Jacobs: de locatie en het gebouw zijn ongeschikt. ‘Not amused’ zijn, zoals het bestuur gebruikt in zijn communicatie, is eigenlijk een eufemisme. Dit verhaal roept echter veel vragen op over het lokale beleid en de rol die ons lokaal bestuur opneemt.

Hallucinante procedure

Het gemeentebestuur was al een week op de hoogte van de komst van het tijdelijk opvangcentrum, maar besloot nog niet te communiceren. Is er zelfs nagedacht over alternatieve locaties? We weten het niet. Het gebrek aan inspraak en dialoog is in deze procedure onbegrijpelijk. Vergelijk het met de aanleg van een nieuwe weg of zelfs een fietspad. Dan is er steeds een publieke raadpleging of een openbaar onderzoek, en er zijn mogelijkheden om in beroep te gaan bij vergunningen, zeker bij projecten met een grote maatschappelijke impact. Ook dit is een onderdeel van de rechtsstaat die voor liberalen essentieel is. Het blijft hallucinant dat dergelijke maatregelen boven de hoofden van mensen worden beslist. Alleen te nemen, niet te laten, zonder inspraak of verweer van de burgers.

Kalmthout verdient krachtdadige burgemeester

Hoe breng je nu zo’n boodschap? Cruciaal is duidelijke communicatie naar de Kalmthoutenaar gezien de onrust en ophef die veroorzaakt wordt. Hierin komt ons bestuur duidelijk te kort. Het gemeentebestuur is al weken op de hoogte, maar de communicatie die er nu gevoerd wordt, lijkt op paniekvoetbal. We moeten dit via de media vernemen en het is zorgelijk dat onze burgervader de te verwachten weerstand in de buurt versterkt met zijn optreden. Een constructieve aanpak zou hier beter werken.

Waarom geen infoavonden organiseren om dit uit te leggen en eventueel bij te sturen? Hoe pakken we dit nu samen aan? Welke concrete maatregelen kunnen we treffen om er het beste van te maken? Kalmthout verdient een burgemeester die krachtdadig optreedt. Stel eisen aan de federale regering, zoals een hogere afrastering rond het gebouw, busvervoer, begeleiding voor een vlotte integratie en hamer op die tijdelijkheid. Focus ook op het huisvesten van echte oorlogsvluchtelingen en gezinnen met kinderen. Dat past veel beter in zo’n woonwijkomgeving. Sla op de tafel in Brussel en kom dan naar buiten met concrete oplossingen zodat de buurtbewoners weer wat perspectief krijgen voor de toekomst.

Echt beleid voeren

Jammer genoeg is dit weer een typisch voorbeeld van gebrekkig beheer van panden en gronden in onze gemeente. Een groot schoolgebouw in private handen zo laten verloederen in een residentiële wijk, hoe kan zoiets? Dit is bovendien niet het enige voorbeeld in onze gemeente. Het actiever opvolgen en monitoren van dergelijke panden, kortom een echt beleid voeren, is noodzakelijk. Open Vld Kalmthout zal het beleid zeker aanspreken om hier eindelijk werk van te maken.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder