Sla navigatie over

Open Vld Kalmthout, Groen en Vooruit roepen gemeentebestuur op om een burgerpanel op te richten

Dat kan door te starten met een representatief inwonerspanel dat minimaal een keer per jaar geconsulteerd wordt. De aan dit burgerpanel gestelde vragen kunnen over uiteenlopende thema’s gaan en het panel kan ingezet worden als inspiratiebron, klankbord, beleidsmonitor of als projectmatig adviesorgaan.

“Zo komen burgers mee in de cockpit van de gemeente te zitten”

“Dit is een logische beleidskeuze,” vindt Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout). “Voor ons lokale bestuur is het cruciaal dat we de mening van onze inwoners kennen. Niet enkel van diegenen die zich vaak laten horen, maar ook van de ‘stille meerderheid’. Een burgerpanel is een aanvulling op adviesraden en buurtvergaderingen. Zo komen burgers mee in de cockpit van de gemeente te zitten.”

“Het gaat bijvoorbeeld om inwoners die anders geen tijd hebben om hun mening te uiten”

“Aan een aantal groepen van inwoners wordt nog steeds zelden om een mening gevraagd,” aldus Monique Aerts (Groen). “Een burgerpanel kan via diepgaande en anonieme burgerbevragingen tegemoet komen aan het gebrek aan inspraak van stille meerderheid. Het gaat vooral om inwoners die zich niet betrokken voelen of die naast hun job geen tijd hebben om hun mening te uiten op een publiek forum.”

“Het burgerpanel moet een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking zijn”

“We vragen dus aan het gemeentebestuur om een plan uit te werken om zo representatief mogelijk te werk te gaan op basis van gender, beroep, leeftijd, herkomst en woonplaats,” besluit Inga Verhaert (Vooruit). “Op die manier is het burgerpanel een zo goed mogelijke afspiegeling van de bevolking van Kalmthout.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder