Sla navigatie over

Open Vld Kalmthout legt fietsplan op tafel

Kalmthout zag onlangs zijn resultaten op het fietsrapport kelderen. Dat fietsrapport is het resultaat van een publieksbevraging bij fietsers over de kwaliteit van de fietsinfrastructuur, beleving en -communicatie in hun gemeente. Afgerond naar boven scoort Kalmthout 5/10. Twee jaar geleden behaalde de heidegemeente nog 8/10. Dat is een significante achteruitgang.

Op papier is de fietser een topprioriteit van het bestuur

“Ik veronderstel dat dit toch even aankomt bij de bestuursploeg,” aldus Johan Cassimon. “In het beleidsplan van Kalmthout komt het woord fiets of verbasteringen maar liefst 69 keer voor. Op papier is dit dus zeker wel een prioriteit van het bestuur. Wat wel verrast is dat bevoegd schepen, Jef Van den Bergh, volgens de krant niet direct een duidelijke reden ziet om die cijfers te verklaren. Daarom leggen wij dit plan neer om het bestuur te helpen. Het rapport biedt immers kansen om het fietsbeleid in Kalmthout te verbeteren. Het lijkt alleszins een no brainer om, als je niet weet hoe dat iets komt, te peilen bij de bevolking waaraan dit ligt en hoe dit verholpen kan worden. De samenstelling van een burgerpanel zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. Tijdens de gemeenteraad van 31 mei 2021 diende onze partij, samen met Groen en Vooruit, al een voorstel hieromtrent in. Dat werd toen niet gevolgd door de meerderheid.”

Kalmthoutenaar betrekken bij het fietsbeleid

De Kalmthoutenaar kan ook nog op andere manieren bij het fietsbeleid betrokken worden. Een stap in de goede richting zou kunnen zijn om in zee te gaan met een externe partner die het bestuur helpt om de schoolgaande jeugd, ouders en leerkrachten te betrekken in dit project. Open Vld Kalmthout deed hieromtrent in september 2019 al eens een voorstel. Een voorbeeld is Route2School. Zij geven burgers en leerlingen de mogelijkheid om mobiliteitsknelpunten op hun dagelijkse woon- schoolroute te melden, maar ook om mee na te denken over oplossingen over deze knelpunten. Dit zou eventueel uitgebreid kunnen worden naar alle Kalmthoutenaren, om zo ook het woon- werkverkeer en vrijetijdsverkeer met de fiets mee op te nemen.

Op basis van die input kan er dan werk gemaakt worden van een gedegen fietsplan in plaats van de ad-hoc maatregelen die er nu dikwijls genomen worden op vraag van een bepaalde straat of buurt. Op die manier maakt de gemeente werk van veilige, fietsvriendelijke woonwijken in Kalmthout.

Tene quod bene, maar na een buis moet er toch iets veranderen

“Een fietsplan van Open Vld Kalmthout zou geen fietsplan zijn zonder een voorstel omtrent de gevaarlijke situaties aan de overwegen in Kalmthout,” knipoogt Johan Cassimon. “Het bestuur moet nu echt eens durven om ingrijpende en weloverwogen maatregelen te nemen om die verkeerssituaties veiliger te maken. Maak simulaties over wat de impact van het sluiten van overwegen zou betekenen voor de mobiliteitsstromen in Kalmthout. Dit jaar zijn er maar liefst 18 weekends overwegen in Kalmthout gesloten wegens werken door Infrabel. Grijp op zijn minst die kansen om veranderingen in mobiliteitsstromen in kaart te brengen. Maak gebruik van proefopstellingen om verschillende situaties op het terrein af te toetsen. Maak concrete plannen over waar fiets- en voetgangerstunnels kunnen geïnstalleerd worden. Creëer een betere visie op de overweg in Heide. Overweeg een autotunnel aan het station van Kalmthout. Praat serieus met Infrabel hierover, want als er een overweg gesloten zou kunnen worden, willen die de factuur oprapen. Doe dat nu, want binnenkort wordt het kruispunt aan het marktplein heringericht. Neem dat mee in rekening en wees ambitieus, zonder taboes. Op basis van gedegen onderzoek is er veel meer mogelijk in onze gemeente. Het is tijd dat het bestuur zijn ultraconservatieve gewaad afgooit. Tene quod bene, maar na een buis zal er toch iets moeten veranderen.”

Centraal meldpunt en fietstelefoon

Er moet ook een duidelijk meldpunt komen voor vragen of klachten rond fietsinfrastructuur. De vraag ‘Ik weet waar ik terecht kan met vragen of klachten rond fietsinfrastructuur’ kreeg immers de laagste score. Om dat te verbeteren pleit Open Vld Kalmthout voor de creatie van een centraal mailadres (bv. [email protected]) en een fietstelefoon voor alle meldingen omtrent fietsinfrastructuur. Maar nog belangrijker is de communicatie. Via de gemeentelijke communicatiekanalen en affichage op belangrijke fietsknooppunten, zoals aan de Kalmthoutse stations, moet dit duidelijk en blijvend zichtbaar blijven.

Handhaving

“Het sluitstuk van eender welk mobiliteitsbeleid is natuurlijk handhaving,” stelt Johan Cassimon. “Er wordt tegenwoordig vaak ingezet op zone 30 om een veiligere buurt te creëren voor de zwakke weggebruiker. Maar zonder handhaving wordt dat onvoldoende nageleefd. Vandaar een oproep om hier meer op in te zetten via de politiezone of ervoor te zorgen dat de gemeente zelf gasboetes kan geven voor overtredingen in zone 30 via de aankoop van een mobiele flitscamera.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder