Sla navigatie over

Open VLD Kalmthout wil meer en betere burgerinspraak

In Kalmthout is burgerparticipatie nog niet goed ontwikkeld. Er vinden wel wat informatievergaderingen plaats, maar verder dan de gemeentelijke adviesraden gaat de structurele participatie niet. De manier waarop het bestuur momenteel omgaat met het ruimtelijk structuurplan is hier een helder voorbeeld van. Het plan is al volledig uitgewerkt en wordt nu voorgelegd aan de bevolking die hier hoogstens wat aanpassingen in de marge kan voorstellen, zonder zekerheid dat die effectief worden overgenomen. Je kan je opmerkingen per brief of per mail doorgeven, maar wat er dan mee gebeurt of hoe de voorgestelde aanpassingen worden afgewogen, is totaal niet duidelijk.

Turf van een plan

De belangrijkste voorwaarde voor echte burgerparticipatie is impact. Zonder een uitgesproken gevoel van impact worden burgers niet gemotiveerd om zich te engageren voor participatie. En een gezonde dosis motivatie is zeker handig om door de 350 pagina’s te geraken die het bestuur op www.kalmthout.be/GRS heeft geplaatst. Wij hebben een hoog gedacht van de gemiddelde Kalmthoutenaar, maar dit lijkt ons toch iets te hoog gegrepen voor veel inwoners.

Geef je mening op 10 maart

Daarnaast vindt er zaterdag 10 maart een informatievergadering plaats over het ruimtelijk structuurplan. De gemeente communiceerde slechts 1 week op voorhand over de praktische zaken, zoals om hoe laat de vergadering exact zou plaatsvinden. Dit is een van de vele signalen dat het bestuur participatie niet naar waarde schat. Toch willen wij elke Kalmthoutenaar aansporen zich vrij te maken voor de informatievergadering en je mening te komen geven.

Burgerparticipatie: meer, vroeger en beter

Open VLD Kalmthout pleit voor burgerparticipatie in een veel eerder stadium, namelijk bij het begin van de opmaak van plannen, zoals nu bv. het Ruimtelijk Structuurplan. Laat de inwoners zelf beslissen wat er in moet komen en hoe we dat aanpakken. Je kan het plan toch eenvoudig opdelen naar wijken? Zo krijg je in één klap meer duidelijkheid en eenvoud. Door de Kalmthoutenaren mee het ruimtelijk structuurplan te laten creëren, geef je ze echt een gevoel van impact en heb je een werkelijk gedragen plan voor de komende jaren. Dat er nu, vlak voor de verkiezingen, op deze manier snel doorjagen, laat een wrang gevoel achter.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder