Sla navigatie over

Programma en lijst Open VLD Kalmthout

De verkeerssituatie aan de grote stations is dramatisch, zeker tijdens de spitsuren. Kalmthout mag niet de gemeente van de stilstand worden. Open VLD Kalmthout onderzoekt de mogelijkheid van een ondertunneling van de overweg in Kalmthout en Heide. Er dient zeker een fiets- en/of voetgangerstunnel te komen aan beide overwegen.

De belastingdruk in Kalmthout is te hoog. Open VLD Kalmthout zet in op een verantwoord financieel beleid. We zetten de tering naar de nering en creëren een fiscaal gunstig klimaat voor burgers en ondernemers gesteund op het gebruiker en/of verbruiker betaalt-principe.

Er worden in Kalmthout wel informatievergaderingen georganiseerd, waar de Kalmthoutenaar commentaar kan geven op bepaalde plannen, maar het meeste ligt dan al vast. Wij willen de Kalmthoutenaar van in het begin betrekken en zelf de grote lijnen laten uittekenen in overleg met het bestuur. Er komen burgerbudgetten op wijkniveau en een elektronisch burgerplatform voor participatie, waarin we de werking van de gemeentelijke adviesraden incorporeren.

We houden van de groene uitstraling die onze gemeente heeft en willen deze behouden, zonder daarbij maatschappelijke ontwikkelingen uit het oog te verliezen. Zo moedigen we nieuwe woonvormen aan en gaan voor verdichting en meerlagig bouwen om op die manier onze dorpscentra groener en meer in lijn met het typische Kalmthoutse karakter te maken.

Startende ondernemers die aan industrie willen doen, kunnen amper ergens terecht. We starten prioritair met de ontwikkeling van De Rijkmaker en creëren plaats waar Kalmthoutse startende ondernemers zich kunnen ontplooien. Tegenwoordig zijn er ook veel creatieve beroepen op zoek naar co-workingspaces. We creëren plaats waar private partners zulk aanbod kunnen verzorgen.

We creëren ook gezellige ontmoetingsruimte binnen de winkelgebieden in Kalmthout. We bekijken de optie om in samenwerking met lokale ondernemers een Kalmthouts winterdorp op te richten. Als het bestuur zelf evenementen organiseert, onderzoeken we steevast hoe we daarmee versterkend kunnen werken voor de lokale middenstand.

Ons volledig programma en kandidatenlijst kan u hieronder raadplegen

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder