Sla navigatie over

Reflecties over meerjarenplan

We beginnen met de complimenten. Onze gemeente investeert veel, vooral in 2021. Dat is een goede zaak om onze economie, na de coronacrisis, opnieuw een duw in de rug te geven. Zo investeert het gemeentebestuur meer dan tien miljoen euro in 2021, 4,5 miljoen meer dan voorzien. Open Vld Kalmthout juicht dit toe. Als het bestuur er effectief in slaagt om in 2021 meer dan tien miljoen euro te investeren, want doorgaans worden er investeringen uitgesteld, dan zullen wij de eersten zijn om wijdverspreid te verkondigen dat Kalmthout een voorbeeldgemeente is wat betreft investeringen om de economie weer aan te zwengelen na Corona.

Geen geld voor veiligere stationsomgevingen

De jaren daarna wordt er echter minder geïnvesteerd, dat zien we minder graag. Zo zijn er geen investeringen in een veiligere stationsomgeving van Kalmthout. Er wordt wel een inrichtingsplan opgesteld, maar daar wordt voor de rest blijkbaar niets mee gedaan. Open Vld Kalmthout dringt sterk aan op maatregelen omtrent de stationsomgevingen. De streefbeeldstudie van Infrabel zou aangegrepen moeten worden om hier zelf met een visie over te komen en te zorgen voor een veiliger Kalmthout in samenspraak met de inwoners. Als het bestuur hier dan toch volhardt in de boosheid en geen structurele maatregelen neemt, dan zouden er op zijn minst tijdelijke maatregelen genomen moeten worden. Wij vroegen het bestuur naar zijn visie hierop, maar het bleef stil aan de overkant.

Investeringen rioleringswerken onzeker

Ook wat betreft rioleringswerken denken wij dat Kalmthout een tand moet bijsteken. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in een fietspad aan de Heikantstraat. Tijdens de gemeenteraad van 25 november 2019 gaf bevoegd schepen Jan Oerlemans aan dat er dan gelijktijdig een groot rioleringsproject zou komen. Maar daar worden geen budgetten voor voorzien. Het bestuur wijst naar de hogere overheid als schuldige. Ook inwoners uit de omgeving Fazentenlaan/Geusenbacklaan en uit de omgeving Kinderwelzijnstraat/Cuylithofstraat maken zich best niet teveel illussies. Er zijn wel bepaalde budgetten voorzien, maar het is nog maar de vraag of het bestuur er in slaagt deze projecten deze legislatuur uit te voeren.

Bouw gemeentehuis: duur, late participatie en niet klimaatneutraal

Ook de bouw van het nieuwe gemeentehuis baart ons zorgen. Er wordt te weinig inspraak gegeven aan de inwoners. Zij zullen te laat in het project niet veel meer kunnen veranderen. De bezoeker van het gemeentehuis wordt onvoldoende centraal gesteld in dit verhaal. De burgemeester speelde tijdens de gemeenteraad met het idee om een referendum te organiseren over het gemeentehuis, gemeenteraadslid Inneke Bosmans wilde hier zeer graag aan meewerken, maar blijkbaar had zij onze burgervader verkeerd begrepen. Oordeel vooral zelf via onderstaand filmpje.

Voor Open Vld Kalmthout is het ook belangrijk dat het gemeentehuis zo klimaatneutraal mogelijk wordt, als het er toch zal komen. Een industriële sector waar bijvoorbeeld nog veel winst te rapen valt, is de cementnijverheid. Bij de productie van 1 kg cement komt 600 à 700 gram CO² vrij, wat het tot een van de meest belastende industrieën maakt. Wereldwijd levert die zes procent van de uitstoot. Met nieuwe productiemethodes kan dat een pak naar beneden. Open Vld Kalmthout begrijpt dat dit impact heeft op de kostprijs, en die is voor ons als liberalen natuurlijk cruciaal. Maar wij hebben er altijd op gewezen dat een nieuw gemeentehuis te kostelijk zou worden en dat er beter geopteerd zou worden voor het verbouwen en energievriendelijk maken van de gebouwen die de gemeente momenteel voorhanden heeft. Het bestuur had deze klimaatneutraliteit ook maar op voorhand in zijn aanbesteding moeten incorporeren.

Belastingen kunnen omlaag

Open Vld Kalmthout blijft ook aandringen om de belastingen te verlagen. Het coronarapport van het bestuur geeft trouwens duidelijk aan dat dit mogelijk is. We zijn er ook niet mee akkoord dat Kalmthout extra personeel blijft aanwerven. We begrijpen dat er nood was aan bepaalde versterkingen, bv. bij de cultuurdienst, maar Kalmthout heeft al de meeste ambtenaren per 1000 inwoners van alle buurgemeenten. We zouden het met ons huidig aantal ambtenaren echt wel moeten kunnen bewerkstelligen.

Burgemeesterconvenant 2030

Open Vld Kalmthout steunt het engagement van het bestuur om via het burgemeesterconvenant 2030 zich te laten ondersteunen om bepaalde klimaatdoelen te behalen. We zijn echter sceptisch als we zien dat er naar aanleiding van het burgemeesterconvenant 2020 vrij weinig budget ingezet werd op concrete acties en er dus ook (vooralsnog) te weinig resultaten zijn geboekt. Wederom wordt er in deze meerjarenplanning te weinig budget vrijgemaakt om de doelstellingen van het burgemeesterconvenant 2030 waar te maken.

Verkeerde inschattingen

Er zijn veel verschillen tussen het oorspronkelijk en het aangepast meerjarenplan doordat er vaak onverwachte kosten opduiken. Een kleine bloemlezing: De aankoop van de grond en aanleg van een parking aan voetbal Achterbroek voor 280.000 euro stond vorig jaar niet in het meerjarenplan alhoewel het wel geweten was dat dit ging gebeuren De kosten voor de brandweertoren zijn verdubbeld: kleine 200.000 euro extra Renovatie bib niet voorzien in oorspronkelijk meerjarenplan: 140.000 euro extra Renovatie sporthal Gitok 2: 140.000 euro extra Er dient een nieuwe ziekenwagen aangekocht te worden: 160.000 euro extra Investeringen in het schoolgebouw van Gitok 2: 280.000 euro extra Wederuitrusting van Gitok met installaties, machines en uitrusting: 120.000 euro extra

Deze miscalculaties komen vooral doordat er vaak onverwachte kosten opduiken. Het bestuur zou dus beter werk maken van een goede conditiemeting van haar patrimonium, zodat kosten correct en tijdig ingeschat kunnen worden. Kalmthout heeft chance dat het een grote financiële draagkracht heeft waardoor dit allemaal opgevangen kan worden, anders zou dit veel problematischer zijn.

Wat brengt 2021

Het meerjarenplan geeft altijd ook een goede inkijk over wat er in 2021 allemaal gaat gebeuren in onze gemeente: De Ganzendries wordt heraangelegd De Kalmthoutse Tennisclub legt twee padelvelden aan Start van de aanleg van het fietspad aan Achterbroeksteenweg Start van de bouw van de turnhal aan het sportpark De speelterreintjes aan de Pastoor De Keyserlaan, Bloemstraat en Guido Gezellelaan worden onder handen genomen Aan de bekende Cassenboom komt een vlonderpad met platform en veenpaal om dit parkje wat op te fleuren en tevens de boom beter te beschermen

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder