Sla navigatie over

Verkeersveiligheid

Antwoord

De verkeerssituatie aan de grote stations is dramatisch. Kalmthout mag niet de gemeente van de stilstand worden. Open VLD Kalmthout onderzoekt de mogelijkheid van een ondertunneling van de overweg in Kalmthout en Heide. Er dient zeker een fiets- en/of voetgangerstunnel te komen aan beide overwegen. Zo maken we ook de fietsostrade een stuk veiliger.

Open VLD Kalmthout grijpt sterker in in de omgeving rond scholen, om ook daar de verkeersveiligheid naar een aanvaardbaar niveau te krijgen. We kijken verder dan enkel schoolstraten. Waar mogelijk onderbreken we de straat voor doorgaand verkeer, kijken we of eenrichtingsverkeer mogelijk is of zoeken we andere alternatieven. Per school gaan we na welke maatregelen er mogelijk zijn, uiteraard in overleg met school, ouders en omwonenden.

Open VLD Kalmthout werkt aan een wervend fietsbeleid en besteedt verder aandacht aan de uitbreiding en de kwaliteit van het fietspadennetwerk, prioritair langs de gewestwegen. Bovendien investeren we in slimme verkeerlinken met bijzondere aandacht voor trage wegen en kwaliteitsvolle en veilige fiets- en voetpaden. Open VLD Kalmthout pleit ook voor investeringen in veiligere fietsoversteekplaatsen. Ten slotte is de fietsethiek op de fietsostrade niet altijd optimaal. In overleg met de provincie en politiezone Grens ontwikkelen we hieromtrent een sensibiliseringscampagne.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder