Sla navigatie over

Verslag wijkvergadering Zonnedauw

e Kalmthoutenaar is ongerust, dat is duidelijk. Ze vinden het absurd dat de federale overheid op die locatie een tijdelijk opvangcentrum plant voor 120 vluchtelingen. Zowel het pand, als de locatie lijkt te klein om zoveel personen te huisvesten. Bovendien valt de manier waarop dit van bovenuit opgelegd wordt, eigenlijk niet uit te leggen. Alleen te nemen, zonder inspraak of verweer van de burgers.

Nuchtere buurtbewoners

Maar de Kalmthoutenaar is kranig en gaat geen uitdaging uit de weg. Dat zien we elke dag in onze gemeente. De buurtbewoners zijn nuchter, zegt burgemeester Jacobs, zij hebben niets tegen het opvangcentrum an sich. Ze maken zich wel zorgen over het hoge aantal dat er gehuisvest wordt op zo’n kleine locatie, dat is logisch. Er waren vragen over de veiligheid (zo dicht bij de Putsesteenweg), mobiliteit (geen openbaar vervoer), wie dat gaat betalen (de federale overheid) en ook klachten over de eigenaar van het pand, ene De Palmenaere.

Hardnekkig gerucht

Zo is er een gerucht dat die gekonkelfoesd zou hebben met Minister De Block om op deze manier zijn pand te laten renoveren op kosten van de gemeenschap. Wij steken onze hand niet in het vuur voor meneer De Palmenaere, verre van. Open Vld Kalmthout heeft geen band met hem, laat dat duidelijk zijn. Bovendien heeft hij een niet onbesproken reputatie, ook in onze gemeente. Maar een minister beschuldigen van corruptie, dat zijn zware beschuldigingen. Die moet je hard kunnen maken. Daarom voor de duidelijkheid nog even de wijze waarop zulke openbare aanbestedingen functioneren: · Fedasil schrijft een openbare aanbesteding uit waarop bedrijven kunnen intekenen. · Privé-actoren mogen dan een totaalofferte indienen, waarbij zij een prijs voorstellen per opvangplaats. Die prijs is forfaitair en moet alle kosten dekken. · Het is dus aan die bedrijven (in het geval van Kalmthout 4Gs Care) om een gebouw (in het geval van Kalmthout een gebouw van De Palmenaere) te vinden, de nodige inrichtingswerken uit te voeren alsook de nodige diensten te voorzien.

De wetgeving met betrekking tot overheidsopdrachten is streng, dit juist om corruptie uit te sluiten. De administratieve procedure moet gevolgd worden. Doordat de formele gunning nog niet gebeurd is, kunnen we op dit moment nog geen extra informatie verschaffen hieromtrent.

Verschillende opinies

Er was ook een vertegenwoordiger van Gastvrij Kalmthout, een vereniging die nu al vluchtelingen in Kalmthout begeleidt en bijstaat. Zij riep op om je te engageren, de handen uit de mouwen te steken en er het beste van te maken. Ook school Wilgenduin wil constructief meewerken om met de komst van vluchtelingen op een zo goed mogelijke manier om te gaan.

Er waren ook tegenstanders van het asielcentrum. Die kwamen zelfs uit omliggende gemeenten Brasschaat, Stabroek, Wuustwezel … Zij stelden zich vooral vragen omtrent de veiligheid en riepen het gemeentebestuur op zich sterker te verzetten tegen de komst van het tijdelijk opvangcentrum.

Nuchtere burgemeester

Burgemeester Jacobs drukte de aanwezigen op het hart dat er momenteel nog te weinig informatie voorhanden is om veel uitspraken te doen. Hij zal zeker proberen te onderhandelen met de federale overheid voor oplossingen om dit in de best mogelijke omstandigheden te laten verlopen, denk maar aan flankerende maatregelen of een minder hoog aantal. Doch vreest hij dat de onderhandelingsmarge klein is omdat het via een aanbestedingsprocedure verloopt. Het gemeentebestuur laat zich hierbij dan ook juridisch adviseren en de verbouwingswerken aan het pand worden door de diensten streng opgevolgd. Vanaf er meer informatie is, zal er een buurtvergadering georganiseerd worden.

Open Vld Kalmthout blijft benadrukken dat er voldoende maatregelen dienen getroffen te worden voor de buurtbewoners, zoals een hogere afrastering rond het gebouw, busvervoer, begeleiding voor een vlotte integratie en hamer op die tijdelijkheid. Focus ook op het huisvesten van echte oorlogsvluchtelingen en gezinnen met kinderen. Dat past veel beter in zo’n woonwijkomgeving. Sla op de tafel in Brussel en kom dan naar buiten met concrete oplossingen zodat de buurtbewoners perspectief krijgen voor de toekomst.

Denk mee voor Kalmthout

Na dit gedeelte volgde de eigenlijke wijkvergadering. Wat een verademing in vergelijking met de vorige jaren. In het kader van het burgerbudget werden de aanwezigen met ideeën aan het woord gelaten en kon er in groepjes gediscussieerd worden over hoe die ideeën nog beter te maken. Zo waren er bijvoorbeeld ballonnetjes over een aanpassing van het kruispunt Foxemaatstraat – Heikantstraat – Driehoekstraat aan de Kadrie en openbare toiletten in elke wijk van Kalmthout. Open Vld Kalmthout is verheugd dat het gemeentebestuur, naar aanleiding van ons voorstel, de handschoen heeft opgenomen om een burgerbudget te implementeren en zien het verdere traject positief tegemoet.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder