Sla navigatie over

Vestzak-broekzakoperatie unieke kans voor belastingverlaging

Vanaf 1 januari 2018 worden de provincies afgeslankt. Zij zijn dan niet meer bevoegd voor persoonsgebonden zaken, Vlaanderen pakt dit over. Dit zorgt ervoor dat ook de financiering verschuift. Het Vlaamse basistarief stijgt daarom van 2,5% naar 3,97%.

Aangezien de gemeentelijke opcentiemen (belasting bovenop de Vlaamse onroerende voorheffing) gekoppeld zijn aan het Vlaamse basistarief dienen de gemeenten hun opcentiemen met een zelfde verhouding te laten dalen. Als we de rekenoefening maken voor Kalmthout zou de onroerende voorheffing moeten dalen van 1100 naar 692 (zie onderaan voor de exacte berekening). Dit lijkt misschien een belastingverlaging, maar dat is absoluut niet het geval. Doordat het Vlaamse basistarief met eenzelfde percentage stijgt, zal de Kalmthoutenaar exact evenveel opcentiemen betalen als vroeger.

Bovendien waarschuwt Open VLD Kalmthout dat het aanlokkelijk kan zijn voor het bestuur om bij deze oefening naar boven af te ronden en een effectieve belastingverhoging door te voeren. Zoals in onderstaande grafiek aangetoond, zijn de gemeentelijke opcentiemen in Kalmthout al vrij hoog in vergelijking met de omliggende gemeenten. Open VLD Kalmthout pleit dan ook om deze kans aan te grijpen om de opcentiemen effectief te doen dalen, lager dan 693 en zo wat van de gemeentelijke rijkdom terug te geven aan de Kalmthoutenaar.

Hoe zit de vork nu juist in de steel:

U betaalt onroerende voorheffing voor het bezit van een huis/garage/... Deze belasting wordt geïnd door de Vlaamse regering en berekend op basis van uw geïndexeerd kadastraal inkomen. Zowel de provincie als de gemeente heffen op dit bedrag de zogenaamde opcentiemen. Door de stijging van het basistarief (2,5% -> 3,97%) dienen de opcentiemen met eenzelfde verhouding te dalen (1,588=3,97/2,5). Een rekenvoorbeeld verduidelijkt dit enigszins:

Een riante woning met een KI van 1166 EUR, heeft een geïndexeerd KI van toevallig 2000 EUR. Vlaams basistarief: 2000 EUR x 2,5% = 50 EUR Gemeente opcentiemen: 50 EUR x 1100 % = 550 EUR

De stijging van het basistarief in 2018 wordt teniet gedaan in de provinciale opcentiemen (1) maar dient ook gecompenseerd te worden in de gemeentelijke opcentiemen. Om zo ‘het budgetneutraal karakter’ van de maatregel te waarborgen (omzendbrief BB 2017/3 van 14 juli 2017). Dit dient er voor Kalmthout als volgt uit te zien: Vlaams basistarief: 2000 EUR x 3,97% = 79,4 EUR Gemeente opcentiemen: 79,4 EUR x 693 % = 550 EUR

Een schijnbaar riante daling van het gemeentelijk tarief van 1100 naar 700 (foutieve afronding) komt dus in de praktijk neer op een belastingsverhoging voor u als burger. Wij van Open VLD Kalmthout zijn van mening dat hier in het voordeel van de burger afgerond moet worden.

(1) Omdat de exacte compensatie van de provinciale opcentiemen nog niet bekend zijn. Hebben wij deze niet in het artikel opgenomen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder