Sla navigatie over

Voorstel tijdelijke en gedeeltelijke verlaging opcentiemen vindt geen steun

Schepen van financiën, Maarten De Bock (CD&V), wuifde het voorstel toen weg door te zeggen dat het wettelijk gezien onmogelijk is om zo’n maatregel te treffen. Maar die info klopt niet. Daarop vroeg Open Vld om de gemeenteraad van mei met een week te vervroegen omdat gemeenten voor het aanslagjaar 2020 nog tot 20 mei 2020 de mogelijkheid hadden om hun opcentiemen op de onroerende voorheffing aan te passen. Zo kon het debat nog tijdig ten gronde gevoerd worden. Het gemeentebestuur stemde hiermee in.

Technische moeilijkheden

Tijdens de gemeenteraad van 18 mei 2020 zei schepen De Bock dat hij niet op de hoogte kan zijn van alle regelgeving met betrekking tot de gemeentelijke financiën en dat hij verkeerd ingelicht was door zijn administratie. Dit doet toch wenkbrauwen fronsen. Doordat schepen De Bock technische problemen ondervond – niet de eerste die avond, want het bestuur wilde de gemeenteraad eigenlijk live uitzenden, maar slaagde daar niet in – was de rest van zijn uitleg nagenoeg onverstaanbaar. Volgens burgemeester Jacobs was de essentie wel doorgekomen, maar Open Vld Kalmthout kijkt toch uit naar het schriftelijke verslag.

Geen steun

Uiteindelijk werd het voorstel niet gesteund, ook niet door de oppositiepartijen. Er is binnen de Kalmthoutse politiek momenteel geen draagvlak voor bijkomende maatregelen. De drie grootste argumenten die daarvoor werden gebruikt worden hieronder geanalyseerd:

Dit is geen steunmaatregel voor bedrijven, wel voor huisbazen

Deze uitspraak werd gedaan zonder die te stofferen met cijfers waaruit zou blijken dat dit in Kalmthout het geval zou zijn. De maatregel heeft inderdaad enkel onrechtstreeks impact op bedrijven die een pand huren. Maar de eigenaar die het bedrijfspand verhuurt, zal minder belastingen moeten betalen en kan dit meenemen in de huurprijs die hij aanrekent. Dit is daarom een kans om hier nog eens voor op te roepen. Vele huisbazen gingen trouwens al over tot kwijtschelding van bepaalde huurgelden. Bovendien zorgt deze extra aanmoediging om huur kwijt te schelden ervoor dat ondernemingen in moeilijkheden ook beroep kunnen doen op een van de meer recente maatregelen van de Vlaamse overheid die 2 maanden huur kan bijleggen.

De maatregel is niet doelmatig/doeltreffend. Het is een tegemoetkoming aan een groep die niet noodzakelijk tot de meest noodlijdenden behoren

Deze maatregel is juist bedoeld om te voorkomen dat er meer noodlijdenden bijkomen. OCMW’s zien een toestroom van mensen die om steun komen vragen. 15% van de Kalmthoutse bedrijven zit in grote moeilijkheden, die stellen heel wat mensen tewerk (zo’n 30% van het totale aantal werknemers in Kalmthout). Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat die bedrijven niet overkop gaan of overgaan tot ontslagen.

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven die getroffen zijn door Corona en bedrijven die gewoon kunnen blijven werken

Het is perfect mogelijk om dit te doen en veel specifieker te gaan differentiëren. Open Vld Kalmthout heeft echter geredeneerd dat dit alles nodeloos complex zou maken en veel bijkomende administratie vereist. Bovendien hebben quasi alle bedrijven die open konden blijven, extra maatregelen moeten nemen of extra personeel moeten inzetten. Het is ook vreemd dat partijen die deze argumentatie gebruikten, niet dieper ingingen op deze mogelijkheden.

“Ik ben tevreden dat dit debat tijdig en ten gronde gevoerd kon worden in de gemeenteraad,” besluit gemeenteraadslid Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout). “Ik vind het wel jammer dat onze argumentatie geen gehoor vond bij de andere partijen. Ondernemers belasten op onroerend goed dat ze niet kunnen inzetten om te ondernemen, voelt voor mij gewoon verkeerd aan. Ik hoop vooral dat het bestuur de situatie in onze gemeente op de voet blijft volgen en tijdig ingrijpt wanneer de faillissementscijfers zouden stijgen.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder