Sla navigatie over

Woonproject Warandalei op de lange baan

Via een wedstrijd in 2016 werd door De Ideale Woning een ontwerper aangesteld. Het bestuur maakte echter de fout door hier op voorhand niet met de buurt in overleg te treden. Na protest werd er dan in samenspraak met de buurt een aangepast bouwprogramma uitgewerkt. Dat resulteerde tot onder meer volgende aanpassingen: minder woongelegenheden, het verschuiven van de bouwlijn naar de straatkant, een beperking van het collectief gebouw en verdere ingroening. Door te laat te starten met een participatietraject nam dit wel wat tijd in beslag, van 2017 tot 2020.

Vorig jaar werd uiteindelijk groen licht gegeven voor de opmaak van de omgevingsvergunningsaanvraag. Een onderdeel van zo'n aanvraag is een archeologisch onderzoek. Hierbij liep het ook niet van een leien dakje. Eind augustus 2020 vonden er graafwerken plaats in de hondenweide aan de Warandalei. De Ideale Woning had de gemeente hiervan niet verwittigd en dus konden buren of bezoekers van de hondenweide niet vooraf geïnformeerd worden.

Begin dit jaar lag de omgevingsvergunning dan volledig klaar om in te dienen. In maart werd het bestuur echter op de hoogte gebracht dat door wijzigingen in de wetgeving een bescheiden huurwoning nog slechts kan toegewezen worden voor 6 jaar met maximaal een eenmalige verlenging met drie jaar. Dat heeft natuurlijk verregaande gevolgen voor dit project. Het bestuur is van mening dat het niet de bedoeling kan zijn dat na 6 of 9 jaar een oudere inwoner moet gaan verhuizen omdat de huurovereenkomst niet meer mag verlengd worden en besloot dan om het project on hold te zetten in afwachting tot eventuele aanpassingen/openingen in de regelgeving of alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden.

Open Vld Kalmthout was altijd al een koele minnaar van dit project. De gronden zijn ver van het centrum gelegen en moeilijk bereikbaar voor ouderen, met de fietsostrade die de enige toegangsweg is. Er zijn ook geen winkels of andere voorzieningen in de buurt. De stationsbuurt van Kalmthout zou een betere locatie zijn voor zo'n project. Daar zouden zulke sociale seniorenwoningen ook geïncorporeerd kunnen worden in een sociale mix.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder