Sla navigatie over

Woordje van de voorzitter: werkpunten Kalmthout al jaren dezelfde

Het meest in het oog springen het aantal verkeersongevallen in Kalmthout. Er zijn 410 verkeersongevallen met doden of gewonden (/100.000) in Kalmthout t.o.v. slechts 349 gemiddeld in Vlaanderen. We zien dezelfde tendens bij zwaargewonde verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers. In Kalmthout ligt dit dubbel zo hoog als gemiddeld in Vlaanderen. Veilige mobiliteit zou dan ook prioriteit numero uno van het bestuur moeten zijn. Maar als de Vlaamse overheid vraagt om bepaalde knelpunten op schoolroutes aan te geven, wordt er bijvoorbeeld zedig gezwegen over de stationsomgeving van Kalmthout.

De hoge belastingen blijven nog altijd een doorn in het oog van een liberaal. De opcentiemen op de aanvullende personenbelasting van 7,5%, liggen bijvoorbeeld 7% hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen. Bovendien zien we dat de belastinginkomsten hieruit in 2019 sterk gestegen zijn. Het bestuur schermt er altijd mee dat het knap is dat ze de belastingen niet verhogen, maar als de inkomsten eruit stijgen, is dat bezwaarlijk een prestatie te noemen. Daarnaast stellen eigen rapporten van het bestuur dat deze belastingen gerust wat naar beneden kunnen, zonder de investeringen in gevaar te brengen.

Het hoge aantal ambtenaren hangt hier natuurlijk mee samen. Kalmthout heeft veruit het meeste voltijdse equivalenten per 1.000 inwoners van de omliggende gemeenten. Zo heeft Kalmthout bijvoorbeeld 30% meer ambtenaren in loondienst dan de gemeente Stabroek. Daar moeten we de volgende jaren echt op toezien.

Ten slotte zijn er nog twee zaken die voor de Kalmthoutenaar echt wel van belang zijn, waar nog veel meer op ingezet moet worden. De rioleringsgraad van onze gemeente ligt ver onder het Vlaams gemiddelde (78% t.o.v. 88%). Het bestuur zou zich hier zeker wat ambitieuzer mogen opstellen. Daarnaast voelen slechts 52% van de inwoners zich geconsulteerd. Het is dan ook frappant dat de gemeente niet verder wil gaan om meer inwoners digitaal te betrekken bij het beleid. Er is immers nog veel groeimarge.

De komende jaren zal Open Vld Kalmthout dan ook op deze nagels blijven kloppen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder