Sla navigatie over

Wouter Vanden Bergh trekt Open VLD-lijst in Kalmthout

Open VLD Kalmthout werkt nog volop aan zijn programma, maar geeft al enkele speerpunten vrij:

Verkeersveilige gemeente

De verkeerssituatie aan de grote stations is dramatisch, Kalmthout mag niet de gemeente van de stilstand worden. We onderzoeken de mogelijkheid van een ondertunneling van de overweg in Kalmthout en Heide. Er dient zeker een fiets- en/of voetgangerstunnel te komen aan beide overwegen. Zo maken we ook de fietsostrade een stuk veiliger.

We grijpen sterker in in de omgeving rond scholen. Om ook daar de verkeersveiligheid naar een aanvaardbaar niveau te krijgen. Per school gaan we na welke maatregelen er mogelijk zijn.

Lagere belastingen

De belastingdruk in Kalmthout is te hoog. In onze omliggende gemeentes, bv. Kapellen, tonen ze dat het met veel minder kan. Daar willen we ook naartoe. Dit doen we door een stevig kerntakendebat, een optimalisering van de gemeentelijke bedrijfsprocessen en een doorgedreven digitalisering van de beleidsvoering en dienstverlening. We stellen daarbij de werking van de gemeente systematisch de vraag of we een taak zelf blijven uitvoeren, dan wel opteren voor een samenwerkingsformule of kiezen voor uitbesteding.

Meer inspraak

Er worden in Kalmthout wel informatievergaderingen georganiseerd, waar de Kalmthoutenaar commentaar kan geven op bepaalde plannen, maar het meeste ligt dan al vast. Wij willen de Kalmthoutenaar van in het begin betrekken en zelf de grote lijnen laten uittekenen in overleg met het bestuur. Daarom moet er 1 schepen apart verantwoordelijk gemaakt worden voor participatie. Er komen ook burgerbudgetten op wijkniveau en er moet een elektronisch burgerplatform komen voor participatie, waarin we de werking van de gemeentelijke adviesraden incorporeren.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder