Sla navigatie over

Zijn de plannen van het bestuur om een zorgpunt op te starten goed nieuws voor de Kalmthoutenaar?

De bal ging aan het rollen doordat het gemeentebestuur maatregelen moest treffen om de continuïteit van de ziekenwagendienst te garanderen. Daarom moest het op zoek naar een externe partner. Dat werd dus Klina. Klina heeft de ambitie om zorgpunten op te starten in onze regio om voldoende voet aan de grond te houden. Voorlopig werd dus enkel de module dringende geneeskundige hulp van het concept zorgpunt reeds opgestart in onze gemeente (cfr. de ziekenwagendienst). Het is uiteraard cruciaal voor de Kalmthoutenaar dat er in onze gemeente een goedwerkende ziekenwagendienst is.

Het zorgpunt zelf zou dan later kunnen worden uitgebouwd tot een centrum waar bepaalde zorgen zoals specifieke medische zorgen, een huisartsenwachtpost, de ambulancedienst, consultaties voor bepaalde specialisten … kunnen worden geconcentreerd. Het lijkt Open Vld Kalmthout alvast niet meteen opportuun om een extra huisartsenwachtpost in onze regio te realiseren. Dit zou de werkdruk op onze lokale artsen stevig opkrikken. Als het de huisartsenwachtpost aan het Klina zou vervangen, verliezen de artsen dan weer bepaalde convergenties met de diensten die Klina aanbiedt, zoals een labo of bepaalde onderzoeken.

Er hebben zich de laatste jaren verschillende specialisten in Kalmthout gevestigd die niet verbonden zijn aan Klina. Voor hen is dit verhaal eerder slecht nieuws. Open Vld Kalmthout vraagt zich dan ook af in hoeverre het bestuur deze evoluties monitort en de effecten hiervan inschat.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder