Sla navigatie over

Energiemaatregelen lopen niet van een leien dakje

Een van de zaken die CD&V eind september wilde invoeren n.a.v. de hoge energieprijzen was een lokale energiepremie aan mensen die geen recht hebben op het sociaal tarief, maar wel een beperkt inkomen hebben. Afgelopen gemeenteraad bleek dat dit idee niet geïmplementeerd zal worden.

Het idee kwam uit de koker van burgemeester Jacobs himself. Hij had het voorgesteld aan het schepencollege en het zou onderzocht worden. Gemeenteraadslid Johan Cassimon van Open Vld was geen grote fan. Energieverbruik stimuleren tijdens een aanbodscrisis heeft immers een prijsverhogend effect. Met deze (schijn)oplossing bereik je dus exact het tegenovergestelde van wat je zou willen. Enkel wanneer er een bepaalde verplichting tot energiezuinige investeringen tegenover zou staan, zou je dat iet of wat kunnen verdedigen. Gelukkig komt de maatregel zoals voorgesteld er niet. 

Te weinig draagkracht

Burgemeester Jacobs bleef er echter bij dat hij dit een goede maatregel zou vinden. Het is echter momenteel operationeel niet mogelijk voor het lokale bestuur om zoiets op eigen houtje te implementeren. Wij nemen dit alvast met een korreltje zout, aangezien Kalmthout veruit het grootste ambtenarenleger van de omtrek heeft. Mogelijk was toch niet iedereen binnen het college even overtuigd. 

Andere zaken lopen vertraging op

De subsidies voor energiezuinige investeringen, een maatregel waar wij wel achterstaan, lopen dan weer vertraging op. Doordat de premies van de hogere overheid onlangs zijn overgezet van Fluvius naar de Vlaamse overheid, blijkt het moeilijker lokale subsidies daarop af te stellen. Schepen Lathouwers beloofde dat de reglementen in november of december ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Een ander wankel punt is dat de verledding van de openbare verlichting slechts moeizaam op gang komt. In de gemeente Essen zou de openbare verlichting al in 2025 volledig led zijn, terwijl in Kalmthout 2028 vooropgesteld wordt. Blijkbaar komt dat omdat de gemeente Essen al voor de energiecrisis ervoor geopteerd had om zuiniger om te springen met zijn openbare verlichting. Of hoe je met minder voorradig belastinggeld gedwongen wordt om als een goede huisvader met schaarse middelen om te springen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder