Sla navigatie over

Wantrouwen in nationaal park dossier zet Grenspark op het spel

Op de gemeenteraad van april werd er een stand van zaken gegeven omtrent het nationaal park dossier. Het draagvlak binnen de stakeholders blijkt onbestaande wegens wantrouwen tussen de partners. Dit zet zelfs de toekomst van het Grenspark op het spel.

"Wij denken dat het erg belangrijk is voor onze Kalmthoutse Heide dat die natuur goed beschermd wordt en dat er geïnvesteerd wordt om de biodiversiteit te stimuleren en recreatie mogelijk te maken zodat we van die prachtige natuur kunnen genieten," aldus Johan Cassimon, gemeenteraadslid van Open Vld Kalmthout. "Wij denken dat het decreet dat nu voorligt kansen biedt om dat te doen, maar dan moeten de partners elkaar natuurlijk wel vinden om daar aan te werken."

Rechtszekerheid cruciaal

"In dit dossier is nooit voldoende vertrouwen gecreëerd tussen de partners om een basis te leggen voor een gedegen plan," aldus Johan Cassimon. "Dat heeft te maken met het oorspronkelijke decreet dat veel onrust veroorzaakte. Top down regels opleggen, dat werkt niet. Dat vrat ook aan de rechtszekerheid. En dat vinden wij liberalen natuurlijk cruciaal. Zonder rechtszekerheid zet je alles op losse schroeven: investeringen, welvaartscreatie, ... Het nieuwe decreet is beter, maar zonder vertrouwen tussen de partners dreigen we nergens te komen."

Een goed werkend Grenspark

"Maar hetgeen eerst opgelost moet worden is de werking van het Grenspark zelf," vindt Johan Cassimon. "De beslissingsstructuur van het Grenspark klopt gewoon niet. Bepaalde belangrijke stakeholders, bijvoorbeeld private eigenaars, hebben veel te weinig te zeggen. Terwijl die de meerderheid van het Grenspark uitmaken. Dat moet eigenlijk eerst opgelost worden alvorens er gesproken kan worden over een betere samenwerking. Dit dossier heeft dat nu eindelijk eens goed aan het licht gebracht. En het is positief dat iedereen daar stilaan van overtuigd geraakt, zodat daar stappen in gezet kunnen worden. Een proportionele raad van bestuur op basis van aantal ha in het Grenspark lijkt een logische keuze."

Tijd kopen

Als dat opgelost is, kan er verder gesproken worden. Maar kan dat wel met de huidige leiding van het Grenspark, nu het wantrouwen zo welig tiert? Burgemeester Jacobs vond dat een goede vraag. Hij wil graag tijd kopen om verder te werken aan een goed draaiend Grenspark, vertrouwen op te bouwen en uiteindelijk te landen op een sterk engagement. Dat lijkt de enige mogelijke piste, want met een Nationaal Park zonder partners is de Kalmthoutenaar slechter af dan waar we nu zitten.

Veel fake news

"Om af te sluiten, wil ik wel nog even reageren over het vele fake news dat de ronde doet over dit dossier," aldus Johan Cassimon. "Als ik lees dat de burgemeester van Stabroek zegt dat "nog eens land afstaan geen optie is", dan vraag ik me toch af of die man dat dossier gelezen heeft. Er staat nu eenmaal letterlijk in dat dat niet kan. Zo'n uitspraken dragen natuurlijk niet bij tot een serene en constructieve sfeer."

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder