Sla navigatie over

Kalmthout krijgt (waarschijnlijk) wensboom in 2023

Afgelopen gemeenteraad legde raadslid Johan Cassimon een voorstel neer tot plaatsing van een wensboom in de bibliotheek van Kalmthout. Zo'n wensboom staat er voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijker hebben. Die kunnen dan hun wensen voor de feestdagen in de boom achterlaten.

Open Vld Kalmthout stelde voor om voor kerst een solidariteitsactie op te starten, gebaseerd op de vrijgevigheid van de Kalmthoutenaar (i.p.v. op de dwang van belastingen). Kerst betekent voor veel mensen sfeer en gezelligheid en traditioneel ook cadeautjes geven en krijgen. Voor veel gezinnen is dat evenwel niet zo evident, zeker in deze tijden.

Werkwijze

Ouders die het financieel niet breed hebben, zouden de wensen van hun kinderen bij het lokaal bestuur kunnen binnenbrengen. De wensen worden dan in de boom gehangen. De inwoners van Kalmthout die dat zouden willen, kunnen dan een wens in vervulling laten komen door een wens uit de boom te nemen en het geschenk te kopen. De cadeaus kunnen dan tot een bepaalde datum, bv. 20 december worden afgegeven aan de balie. En de medewerkers van het lokale bestuur zorgen dan dat het cadeau juist terechtkomt.

Praktische bedenkingen

De meerderheid stond niet meteen te springen om dit in te voeren. Er werden enkele praktische bedenkingen geuit, bijvoorbeeld dat het kon zijn dat er bepaalde wensen niet vervuld zouden geraken of dat er te dure of onmogelijke wensen opgeschreven zouden worden. Ook vond het bestuur het te kort dag om alles nog tijdig te operationaliseren. 

Gemeenteraadslid Cassimon vond het een beetje ironisch dat er plots verschillende praktische bedenkingen opdoken. Bij eerdere voorstellen werd er altijd op gehamerd dat voorstellen best high level zijn en geen uitgewerkt reglement bevatten, zodat het bestuur nog voldoende vrijheid heeft om zelf bepaalde keuzes te kunnen maken. Maar dat geldt blijkbaar niet voor dit voorstel. Daarnaast is dit natuurlijk geen rocket science. Verschillende gemeenten hebben al een gelijkaardige wensboom. Daar kiest men er bijvoorbeeld voor om een maximumbedrag te hanteren voor de wensen en worden wensen die blijven hangen, vervuld door het lokale bestuur of bepaalde goede doelen die zich met deze materie bezig houden. De ervaring leert bovendien dat dit zelden nodig is. 

De echte reden is dus waarschijnlijk dat het bestuur het te kort dag vindt om dit voorstel al tegen de feestdagen van dit jaar te realiseren. Dat is uiteraard een valabel argument en het voorstel zal dan ook verder besproken worden binnen het Bijzonder Comité om volgend jaar tot realisatie over te gaan.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder